Trwa ładowanie...
d3w31ma

ŻYWIEC - Rezygnacja osoby nadzorującej (10/2015)

ŻYWIEC - Rezygnacja osoby nadzorującej (10/2015)

Share
d3w31ma
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2015
Data sporządzenia: 2015-04-15
Skrócona nazwa emitenta
ŻYWIEC
Temat
Rezygnacja osoby nadzorującej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 21) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r., Zarząd Grupy Żywiec S.A. informuje : W dniu 15.04.2015 r. Pan Jan Derck van Karnebeek złożył rezygnację ze sprawowanej funkcji Członka ( Przewodniczącego) Rady Nadzorczej Grupy Żywiec S.A. z dniem 31.05.2015 r. Przyczyny rezygnacji Pana Jan Derck van Karnebeek są związane z objęciem innych funkcji w organizacji Heineken.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GRUPA ŻYWIEC SA
(pełna nazwa emitenta)
ŻYWIEC Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
34-300 Żywiec
(kod pocztowy) (miejscowość)
Browarna 88
(ulica) (numer)
033 861 24 51 033 861 46 14
(telefon) (fax)
browary@grupazywiec.pl www.grupazywiec.pl
(e-mail) (www)
553-000-72-19 070511111
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-15 Marek Włoch Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3w31ma

Podziel się opinią

Share
d3w31ma
d3w31ma