Trwa ładowanie...
d49qrle

06MAGNA - Dokooptowanie Członka Rady Nadzorczej (100/2012)

06MAGNA - Dokooptowanie Członka Rady Nadzorczej (100/2012)

Share
d49qrle

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 100 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | 06MAGNA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Dokooptowanie Członka Rady Nadzorczej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. (Fundusz, Spółka)
informuje, że w dniu 13 grudnia 2012 roku Rada Nadzorcza Funduszu dokooptowała do swojego składu Pana Sebastiana Bogusławskiego jako członka Rady Nadzorczej, w związku z rezygnacją Pani Kingi Stanisławskiej z członkostwa w Radzie Nadzorczej Funduszu. Zarząd Funduszu podaje informacje dotyczące powołanego członka Rady Nadzorczej. Pan Sebastian Bogusławski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek: Finanse i Bankowość. Ukończył studia doktoranckie w Kolegium Analiz Ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Znajomość języków obcych: język angielski i język rosyjski ? bardzo dobrze, język niemiecki ? dobrze. Przebieg kariery zawodowej: 11.2012 ? obecnie: Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki akcyjnej CubeITG 10.2012 ? obecnie: Członek Rady Nadzorczej spółki akcyjnej Polimex 06.2012 ? obecnie: Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki akcyjnej Boryszew 11.2011 ? 07.2012: Wiceprezes KSP Polonia Warszawa
06.2011 ? obecnie: Członek Rady Nadzorczej spółki akcyjnej Polska Agencja Prasowa 06.2010 ? 11.2011 Członek Rady Nadzorczej spółki akcyjnej Zakłady Azotowe Kędzierzyn 06.2009 ? obecnie: Członek, Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Innovation Technology Group 03.2009 ? obecnie: Członek Rady Nadzorczej spółki Kolormix Sp. z o.o. 06.2008 ? 11.2011 Dyrektor Zespołu Zarządzania Portfelami Akcyjnymi w Pioneer Pekao Investment Management 08.2007 ? 05.2008 Wiceprezes PZU Powszechne Towarzystwo Emerytalne 05.2005 ? 06.2007 Członek Rady Inwestorów funduszu Skarbiec Nieruchomości 01.2005 ? 06.2007 Dyrektor Inwestycyjny OFE Pekao 07.2004 ? 08.2006 Członek Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Elstar Oils 05.2004 ? 03.2006 Członek Rady Nadzorczej Hutmen Spółka Akcyjna 04.2004 ? 05.2005 Członek Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Swarzędz 07.2003 ? 12.2004 Zarządzający Funduszem OFE Pekao 05.2001 ? 07.2003 Członek oraz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Rafako 02.1999 ? 06.2003 Zarządzający w Wydziale
Zarządzania Portfelem w BDM PKO BP 01.1999 ? 02.1999 Analityk sektora bankowego w Wydziale Doradztwa w BDM PKO BP Inne istotne informacje: 05.1999 ? Licencja doradcy inwestycyjnego nr 151 10.1997 ? 02.1998 ? Kurs dla kandydatów na doradców inwestycyjnych 07.1996 ? Kings Street College, Londyn 06.1994, 07.1995 - International Language Academy, Cambrigde Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Sebastian Bogusławski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Funduszu, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu i nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe, § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d49qrle

| | | NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | 06MAGNA | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-697 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Jerozolimskie | | 65/79 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 630 33 99 | | 022 60 33 90 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@magnapolonia.com.pl | | www.magnapolonia.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 1180087290 | | 011140008 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-13 Jarosław Mikos Marcin Frączek Prezes Zarządu Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d49qrle

Podziel się opinią

Share
d49qrle
d49qrle