Trwa ładowanie...
d2u706s
espi

08OCTAVA - Powołanie osoby zarządzającej (8/2011)

08OCTAVA - Powołanie osoby zarządzającej (8/2011)
Share
d2u706s

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-04-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | 08OCTAVA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie osoby zarządzającej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Narodowy Fundusz Inwestycyjny Octava S.A. ("Octava NFI SA", "Fundusz") informuje, że w dniu 4 kwietnia 2011 r. Rada Nadzorcza Funduszu, w związku z upływem kadencji Zarządu Octava NFI SA, powołała Pana Piotra Rymaszewskiego do Zarządu Funduszu na nową dwuletnią kadencję i powierzyła mu funkcję Prezesa Zarządu.Piotr Rymaszewski (46 lat) - Absolwent Wydziałów Fizyki na University of Pennsylvania i Prawa Cornell Law School. W latach 1992-94 był doradcą Ministra Finansów. Od 1995 do 2002 roku zajmował najpierw stanowisko wiceprezesa, a potem prezesa spółki KP Konsorcjum, prezesa zarządu Octava NFI i wiceprezesa zarządu NFI Piast. W przeszłości członek rad nadzorczych m.in.: W. Kruk S.A., Medycyna Rodzinna S.A., BPH S.A., Pollena Lechia S.A. Obecnie członek Zespołu Doradców Strategicznych Premiera i rady nadzorczej Link4 S.A. Piotr Rymaszewski jest jednocześnie Prezesem Zarządu spółki KP Capital sp. z o.o.?firmy zarządzającej majątkiem Funduszu. Piotr Rymaszewski nie prowadzi działalności konkurencyjnej
względem Funduszu ani nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

NARODOWY FUDNDUSZ INWESTYCYJNY OCTAVA S.A.
(pełna nazwa emitenta)
08OCTAVA Deweloperzy
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-684 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wspólna 47/49
(ulica) (numer)
022 356 18 90 022 356 18 99
(telefon) (fax)
fundusz@octava.com.pl www.octava.com.pl
(e-mail) (www)
526-10-36-962 010986677
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-04 Piotr Rymaszewski Prezes Zarządu Piotr Rymaszewski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2u706s

Podziel się opinią

Share
d2u706s
d2u706s