Trwa ładowanie...
d3ysna3

11 BIT STUDIOS S.A. - Zawiadomienie o zbyciu i nabyciu akcji przez akcjonariusza (16/2012)

11 BIT STUDIOS S.A. - Zawiadomienie o zbyciu i nabyciu akcji przez akcjonariusza oraz przekroczeniu progów informacyjnych. (16/2012)

Share
d3ysna3

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zbyciu i nabyciu akcji przez akcjonariusza oraz przekroczeniu progów informacyjnych. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki 11 bit studios S.A., działając na podstawie art. 160 ust 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi, niniejszym informuje, że w dniu 6 grudnia 2012r. otrzymał poniższe zawiadomienie: Przewodniczący Rady Nadzorczej 11 bit studios S.A., Pan Marcin Przasnyski dokonał następujących transakcji sprzedaży i kupna akcji spółki 11 bit studios S.A.: W dniu 3 grudnia 2012 - sprzedaż 75000 akcji spółki po kursie 9,00zł. W dniu 4 grudnia 2012 - kupno 75000 akcji spółki po kursie 9,02zł. W dniu 5 grudnia 2012 - sprzedaż 75000 akcji spółki po kursie 9,00zł. W dniu 6 grudnia 2012 - kupno 75000 akcji spółki po kursie 9,00zł. Przed transkacją w dniu 3 grudnia 2012, Pan Marcin Przasnyski posiadał 150426 akcji spółki 11 bit studios S.A., co stanowiło 6,78% udziału w kapitale zakładowym Spółki i z akcji tych przysługiwało 150426 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki 11 bit studios S.A. , co stanowiło 6,78% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. Po transakcji w dniu 3 grudnia
2012, pan Marcin Przasnyski posiadał 75426 akcji spółki 11 bit studios S.A., co stanowi 3,40% udziału w kapitale zakładowym spółki 11 bit studios S.A. i uprawnia do wykonywania 75426 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki 11 bit studios S.A., co stanowi 3,40% ogólnej liczby głosów. Po transakcji w dniu 4 grudnia 2012, pan Marcin Przasnyski posiadał 150426 akcji spółki 11 bit studios S.A., co stanowi 6,78% udziału w kapitale zakładowym spółki 11 bit studios S.A. i uprawnia do wykonywania 150426 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki 11 bit studios S.A., co stanowi 6,78% ogólnej liczby głosów. Po transakcji w dniu 5 grudnia 2012, pan Marcin Przasnyski posiadał 75426 akcji spółki 11 bit studios S.A., co stanowi 3,40% udziału w kapitale zakładowym spółki 11 bit studios S.A. i uprawnia do wykonywania 75426 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki 11 bit studios S.A., co stanowi 3,40% ogólnej liczby głosów. Aktualnie, po transakcji w dniu 6 grudnia 2012, pan Marcin Przasnyski
posiada 150426 akcji spółki 11 bit studios S.A., co stanowi 6,78% udziału w kapitale zakładowym spółki 11 bit studios S.A. i uprawnia do wykonywania 150426 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki 11 bit studios S.A., co stanowi 6,78% ogólnej liczby głosów. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ysna3

| | | 11 bit studios spółka akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | 11 bit studios S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 03-216 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Modlińska | | 6 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 2434004 | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.11bitstudios.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 1182017282 | | 142118036 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-07 Grzegorz Miechowski Prezes Zarządu
2012-12-07 Bartosz Brzostek Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ysna3

Podziel się opinią

Share
d3ysna3
d3ysna3