Trwa ładowanie...
dxdggp6
dxdggp6

18 kwietnia 24-godzinny strajk w JSW, zarząd spółki apeluje o podjęcie rozmów (aktl.)

...
Share
dxdggp6

# dochodzą szczegóły z oświadczenia zarządu JSW #

11.04. Jastrzębie Zdrój (PAP) - 18 kwietnia we wszystkich zakładach Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) odbędzie się 24-godzinny strajk. To następstwo referendum, w którym ponad 95 proc. głosujących poparło postulaty w sprawie podwyżki płac, ew. protestu na tym tle oraz prywatyzacji firmy. Zarząd JSW apeluje o podjęcie rzeczowych rozmów, podkreśla, że darmowe akcje otrzymają wszyscy pracownicy spółki.

"Zarząd JSW przyjmuje do wiadomości wynik referendum. Jesteśmy jednak przekonani, że strajk nie jest najlepszą drogą do osiągnięcia porozumienia w kwestiach kluczowych dla naszej firmy. Dlatego też apelujemy do wszystkich pracowników JSW, by po raz kolejny zapoznali się z propozycją przedstawioną przez zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej, Ministerstwo Skarbu Państwa oraz Ministerstwo Gospodarki i podjęli rzeczowe rozmowy z przedstawicielami zarządu firmy. Przypominamy, że w wyniku podjętych decyzji w przypadku upublicznienia - akcje naszej spółki otrzymają wszyscy obecnie pracujący w grupie JSW SA, a także załoga wnoszonego obecnie do JSW, Kombinatu Koksochemicznego Zabrze" - napisano w oświadczeniu zarządu JSW.

dxdggp6

"Co ważne, JSW chcąc wesprzeć pracowników nieuprawnionych, których w Grupie JSW jest aż 13,8 tys. zobowiązała się pokryć koszty nabycia ich akcji, co oznacza, że pracownicy nieuprawnieni nie poniosą żadnych kosztów. Oznacza to, że wszyscy akcje obejmą za darmo!" - podkreślono.

Zarząd spółki przypomniał też, że Skarb Państwa zamierza wkrótce na Walnym Zgromadzeniu JSW zmienić statut, tak by po ewentualnym upublicznieniu, zapewnić sobie kontrolę nad spółką. Podkreślił, że tym samym najważniejsze postulaty strony społecznej: zachowanie przez Skarb Państwa co najmniej 50 proc. + 1 akcję w JSW oraz darmowe akcje dla wszystkich pracowników zostały spełnione.

"Załoga KWK Budryk, Koksowni Przyjaźń oraz Kombinatu Koksochemicznego Zabrze, którego wniesienie do JSW 85 proc. akcji jest planowane jest potraktowana jako uprawnieni. W przypadku dwóch pierwszych spółek, aby objąć akcje JSW trzeba będzie zrezygnować z prawa objęcia akcji odpowiednio Kompanii Węglowej oraz Koksowni Przyjaźń. W przypadku wszystkich powyższych podmiotów, aby być pracownikiem uprawnionym trzeba było pracować w tych firmach przed datą ich komercjalizacji. W przeciwnym razie akcje zostaną przekazane ścieżką dla pracowników nieuprawnionych" - napisano.

Dodano, że pakiet pracowniczy zakłada także gwarancje zatrudnienia na 5 lat i utworzenie dodatkowej specjalnej transzy akcji w planowanej ofercie publicznej skierowanej do pracowników JSW i KK Zabrze, która umożliwi zapis na większą liczbę akcji niż w przypadku pozostałych inwestorów indywidualnych.

dxdggp6

"Ponadto przypominamy, że zarząd JSW SA wyszedł z propozycją wprowadzenia nowego motywacyjnego systemu wynagrodzeń, który umożliwia wzrost wynagrodzeń nawet do poziomu oczekiwanego przez załogę. Zarząd JSW SA uważa, że stworzone w spółce warunki pracy są daleko lepsze niż w innych spółkach węglowych. Na koniec 2010 r. średnia miesięczna płaca brutto w JSW wynosiła 6 782,18 zł. Wysuwane przez Związki Zawodowe żądania płacowe polegające na podwyżce wynagrodzeń wszystkim pracownikom po równo, w oderwaniu od wyników pracy, są trudne do zaakceptowania" - uważa zarząd JSW.

W poniedziałek związkowcy poinformowali, że w zorganizowanym przez związki w czwartek i piątek referendum wzięło udział 78,5 proc. z ponad 22-tysięcznej załogi. Załoga m.in. zgodziła się na strajk płacowy, a także na akcję protestacyjną w postaci zablokowania wysyłki węgla z kopalń do czasu realizacji postulatów.

W czwartek i piątek - zgodnie z oczekiwaniem związkowych central - górnicy na postawione w referendum pytania odpowiedzieli trzy razy tak. Na pierwszej z rozdawanych dwóch kart do głosowania były dwa pytania: o poparcie dla strajku o 10-procentowe podwyżki oraz o poparcie akcji protestacyjno-strajkowej w postaci zablokowania wysyłki węgla. Pytanie na drugiej karcie brzmiało: "Czy jesteś przeciwny prywatyzacji lub upublicznieniu akcji JSW?".

Związki zawodowe żądają 10-procentowej podwyżki płac i sprzeciwiają się upublicznieniu i przyszłej prywatyzacji spółki na zasadach proponowanych przez resort Skarbu Państwa. Ministerstwo zakłada, że spółka zadebiutuje na giełdzie 30 czerwca.(PAP)

pel/ mtb/ ana/

dxdggp6

Podziel się opinią

Share
dxdggp6
dxdggp6