Trwa ładowanie...

2974 zł dla każdego. Wystarczy skończyć...

100 lat! To nie tylko życzenia składane na urodziny, ale i słuszny wiek, który znacznie zwiększa dochody seniorów. Nasze hojne państwo przyznaje im dodatkowe świadczenia. Na ten cel z naszych składek przeznaczone zostanie ponad 103 miliony złotych.

Share
2974 zł dla każdego. Wystarczy skończyć...Źródło: Thinkstockphotos
dio09jq

W Polsce mamy niemal 3 tysiące osób, które ukończyły słuszny wiek 100 lat. Z tego tytułu należy im się specjalny dodatek dla stulatków. Okazuje się, że takie świadczenie ma już kilkudziesięcioletnią historię. Pierwsze wypłacono jeszcze w latach 70. XX wieku na podstawie rozporządzenia Ministerstwa Pracy. Wówczas dodatkowe pieniądze trafiały do zaledwie 500 osób.
Przyznawanie specjalnych emerytur dla stulatków przez długi czas odbywało się na zasadzie zwyczajowej. Jednak po 30 latach od jego ustanowienia dużo się zmieniło. Przede wszystkim z roku na rok zaczęło przybywać osób, które mogą pochwalić się długowiecznością. Czynnikiem, który na to wpłynął jest zapewne nieustannie rozwijająca się medycyna i rozwój cywilizacyjny w innych dziedzinach.

Są ich tysiące i dostają pieniądze

Właśnie w związku z rosnącą liczbą osób, którym przysługuje dodatkowe świadczenie z okazji ukończenia 100 lat, rząd w 2006 roku postanowił uregulować tę kwestię specjalną ustawą. Z niej wynika, że wypłatą dodatku do emerytury zajmuje się w Polsce kilka instytucji: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz Ministerstwo Obrony Narodowej.

- Świadczenia z tytułu ukończenia 100 lat życia mają charakter wyjątkowy. Są wypłacane obok emerytur lub rent przyznanych w trybie zwykłym bądź samoistnie dla osób, które nie pobierają świadczeń emerytalno-rentowych na zasadach ogólnych - informuje Radosław Milczarski z ZUS.

dio09jq

Okazuje się, że w Polsce dodatkowe świadczenia dla stulatków pobiera w sumie ponad 2900 osób. ZUS wypłaca je ponad dwóm tysiącom osób. - W II kwartale 2012 r. przeciętna liczba osób otrzymujących dodatek z tytułu ukończenia 100 lat życia wynosiła 904 - poinformował WP.PL przedstawiciel KRUS. Oddzielną pulę wypłacają MSW (7 świadczeń) oraz MON (12 świadczeń).

Przeciętne wynagrodzenie dla każdego

Ile wynosi świadczenie honorowe dla długowiecznych? Na to pytanie Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie chciał udzielić jednoznacznej odpowiedzi. - Świadczenia honorowe przyznawane są w wysokości aktualnie obowiązującej kwoty bazowej, służącej do obliczenia nowych świadczeń przyznawanych w trybie zwykłym - poinformował ZUS.

Kwota bazowa to 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pomniejszonego o potrącone od ubezpieczonego składki na ubezpieczenie społeczne w poprzednim roku kalendarzowym. Jest ona ustalana corocznie i obowiązuje od dnia 1 marca każdego roku kalendarzowego do końca lutego następnego roku i podlega ogłoszeniu w Monitorze Polskim przez Prezesa GUS. Od 1 marca 2012 roku kwota bazowa wynosi 2974,69 zł. Rok wcześniej wynosiła 2822,66 zł.

- Dla osób, które ukończyły 100 lat do dnia 29 lutego 2012 r., dodatek wynosi 2866,66 zł, a dla osób, które ukończyły 100 lat po 29 lutego 2012 r. - 2974,69 zł. Jest to przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym - poinformował nas przedstawiciel KRUS. Tutaj warto wspomnieć, że sposób wyliczania dodatku w KRUS i ZUS jest identyczny. Taką samą kwotą posługują się również organy emerytalne MSW i MON.

dio09jq

Bez wychodzenia z domu

Wiemy już, komu przysługują dodatki do emerytury lub renty i ile one wynoszą. Czas więc wyjaśnić, co trzeba zrobić, by otrzymać dodatkowe pieniądze.
- Mój dziadek niedługo kończy sto lat. Obecnie pobiera emeryturę jako były kolejarz. Chciałbym dowiedzieć się, czy ZUS automatycznie przyznaje dodatkowe świadczenia dla stulatków. Czy potrzeba wypełniać jakieś dodatkowe wnioski - to jedne z wielu pytań, jakie pojawiają się na forach internetowych poświęconych dodatkowym świadczeniom pieniężnym dla emerytów i rencistów. Dla wszystkich zainteresowanych mamy dobrą wiadomość, nie trzeba za tym biegać po urzędach.

- Osobom, które ukończyły 100 lat życia i pobierają świadczenia emerytalno-rentowe, prezes ZUS przyznaje świadczenia honorowe z urzędu. Natomiast ci 100-latkowie, którzy nie pobierają emerytury lub renty, prezes ZUS przyznaje świadczenia z tytułu ukończenia 100 lat życia na wniosek złożony w najbliższej placówce ZUS, np. przez członka rodziny. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający datę urodzenia - informuje ZUS.

Gwoli wyjaśnienia, drugi wskazany przez ZUS przypadek może dotyczyć osób, które nigdy nie pracowały, dlatego nie pobierają emerytury lub renty. Dotyczy to zwykle kobiet, które przez całe swoje życie opiekowały się domem i dziećmi. Im również należy się dodatek dla stulatków, ale w ich przypadku niezbędne będzie złożenie wniosku.

Również KRUS zapewnia, że dodatek w wysokości 2974,69 zł przyznawany jest z urzędu, czyli bez konieczności składania wniosku, po ukończeniu przez emeryta lub rencistę stosownego wieku.

dio09jq

W przypadku MON i MSW dopełnienie wszelkich formalności należy do tychże instytucji.
- Wojskowe biuro emerytalne na dwa miesiące przez ukończeniem przez daną osobę 100 lat, przesyła teczkę akt emerytalnych do ZUS celem wydania właściwej decyzji - podaje departament prasowy MON.
Podobny sposób postępowania potwierdza Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. - Świadczenie przyznawane jest z urzędu po ukończeniu przez emeryta lub rencistę wymaganego wieku. W związku z powyższym nie jest wymagane składanie odrębnego wniosku w celu jego uzyskania - mówi Ewa Sadowska, naczelnik wydziału komunikacji w MSW.

Nie raz, nie dwa, a co miesiąc

Kwota 2974,69 zł dodatkowego świadczenia dla stulatków nie jest mała. Tym bardziej emerytów może cieszyć fakt, że nie są to pieniądze otrzymane tylko raz. Już po ukończeniu 100 lat otrzymują taką sumę co miesiąc. Nie ma przy tym znaczenia, jak wysoką emeryturę lub rentę pobierali dotychczas. Oznacza to, że obie wartości będą się sumować, a emeryt ma szansę na zwiększenie swoich dochodów nawet dwu-, trzykrotnie.

- Dodatek dla stulatków jest przyznawany i wypłacany co miesiąc, niezależnie od otrzymywanej już rolniczej emerytury lub renty oraz przysługujących do tych świadczeń dodatków z innego tytułu - informuje KRUS. Podobnie sytuacja wygląda w powszechnym systemie emerytalnym w ZUS oraz organach emerytalnych MON i MSW.

Miliony dla emerytów

ZUS zapytany przez WP.PL o to, ile zamierza wydać na emerytury dla stulatków w 2012 roku stwierdził, że nie wydziela świadczeń honorowych jako odrębnej grupy świadczeń. - Nie jest zatem możliwe podanie kwoty wydatków na te świadczenia - komentuje ZUS. Nawet jeśli przyjąć, że tak właśnie jest, to łatwo wyliczyć, ile powszechny ubezpieczyciel wydaje na ten cel.
Jeśli wartość dodatków wypłacanych miesięcznie ok. 2 tys. osób pomnożymy przez 12 miesięcy, to otrzymujemy kwotę ponad 71 mln złotych. Szacunkowo tyle może wydać ZUS w tym roku na świadczenia honorowe.

dio09jq

Jak już wspomnieliśmy, KRUS wypłaca dodatek 904 osobom. Na ten cel przeznacza więc kwotę ok. 32 mln złotych. W przypadku MON z dodatkowych pieniędzy korzysta 12 osób.
- Wojskowe biura emerytalne w 2011 r. na cen cel wydały 464 109 zł, natomiast na dzień 31 lipca br. wypłacono kwotę 227 794 tys. złotych - podaje resort obrony.
Można więc szacować, że tegoroczne wydatki będą nieco mniejsze niż w roku 2011 i wyniosą ponad 455 tys. zł.

Z danych MSW wynika, że suma świadczeń honorowych wypłaconych w 2011 sięgnęła 219 108 zł brutto, a od stycznia 2012 r.wyniosła ok. 176 049 zł brutto. Z tego wynika, że tym roku MSW wyda na dodatki dla stulatków niemal 350 tys. zł. Wydatki wszystkich instytucji emerytalnych na ten cel sięgną więc w tym roku nieco ponad 103 mln zł.

Stulatków przybywa, pójdziemy z torbami?

Jeszcze w 2007 roku mieliśmy w Polsce 1390 stulatków. Z roku na rok ich liczba systematycznie się zwiększa. W 2008 roku było ich 1537, w 2009 r. - 1637, w 2010 r. - 1791, w 2011 r. - 1964 osób. Jak się okazuje w tym roku mamy ich już ponad 2900. Był to prawdziwie przełomowy rok, bo liczba stulatków gwałtownie wzrosła.
Z danych GUS wynika, że przeciętny roczny wzrost liczby stulatków wynosi kilkaset osób. Jeszcze w latach 70. było to zaledwie 500 osób. Jeśli tak pójdzie dalej, to można szacować, że w roku 2060 liczba osób powyżej 100 lat sięgnie 25 tys. Ciekawe, czy nasz system emerytalny, to wszystko wytrzyma. Ale wszystkim życzymy stu lat.

dio09jq
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dio09jq