Trwa ładowanie...
d2zboo7
espi

5TH AVENUE HOLDING S.A. - Zawiadomienie otrzymane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy z dni ...

5TH AVENUE HOLDING S.A. - Zawiadomienie otrzymane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (1/2015)

Share
d2zboo7

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-24 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | 5TH AVENUE HOLDING S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie otrzymane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki 5th Avenue Holding S.A. działając w trybie art.70 pkt. 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005r. nr 184, poz. 1539 z póź. zm.), informuje o otrzymaniu w dniu 23 stycznia 2015 roku, zawiadomienia na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) ww. ustawy od Spółki Real Corp Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o następującej treści: ?Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2015r. nr 184, poz. 1539 z póź. zm.) (?Ustawa?), zawiadamiam, że spółka Real Corp Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (?Real Corp?) przekroczyła próg 25% ogólnej liczby głosów w spółce 5th Avenue Holding S.A. (?Spółka?). Przekroczenie nastąpiło w wyniku nabycia przez Real Corp akcji Spółki w drodze umowy zawartej poza rynkiem
zorganizowanym w dniu 23 stycznia 2015 roku, w wyniku której Real Corp nabył 6.038.800 sztuk akcji Spółki. W związku z wyżej wymienionym zdarzeniem, informujemy, że: 1) przed transakcją Real Corp posiadał 0 akcji Spółki, co stanowiło 0% kapitału zakładowego Spółki oraz posiadał 0 głosów z tych akcji, co stanowiło 0% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; 2) po transakcji Real Corp posiada 6.038.800 akcji Spółki, które stanowią 31,68 % udziału w kapitale i dają prawo do 6.038.800 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 31,68 % udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Ponadto, informujemy, że: 1) w okresie 12 miesięcy od dnia niniejszego zawiadomienia Real Corp nie zamierza zwiększać udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce; 2) Real Corp nie posiada podmiotów zależnych, posiadających akcje Spółki; 3) Real Corp nie jest stroną porozumień dotyczących uprawnienia do wykonywania prawa głosu, o których mowa art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.? | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2zboo7

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-24 Jakub Robel Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2zboo7

Podziel się opinią

Share
d2zboo7
d2zboo7