Trwa ładowanie...
d2rrvo1

A.C.E. S.A. - Execution of the buy-back programme between 1 December 2014 and 5 December 2014 (7 ...

A.C.E. S.A. - Execution of the buy-back programme between 1 December 2014 and 5 December 2014 (72/2014)

Share
d2rrvo1

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 72 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-05 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | A.C.E. S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Execution of the buy-back programme between 1 December 2014 and 5 December 2014 | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | The Management Committee of Automotive Components Europe SA (Company) herby informs that between December 1, 2014 and December 5, 2014, during trading sessions on the main market of the Warsaw Stock Exchange, the Company purchased its own shares in the amount of 7 500, each having a nominal value of 0,15 ? . Acquired shares give a right to 7 500 votes at the General Meeting of Shareholders and constitute 0,035% of the Company's share capital. The average price of purchased shares was PLN 10,71. Since the commencement of the buy-back program the Company acquired in total 1 346 293 of its own shares. The total number of shares purchased during the current buy-back program give a right to 1 346 293 votes at the General Meeting of Shareholders and constitute 6,341% of the Company's share capital. The average price of purchased shares since the commencement of the buy-back program was PLN 12,55. The Company acquires its own shares based on the share buy-back program commenced on July 1, 2013. The program was
adopted by the General Meeting of Shareholders on June 18, 2013 (Current Report 36/2013) followed by a resolution of the Board of Directors (Current Report 40/2013) and by a resolution of the General Meeting of Shareholders held on June 17, 2014 (Current Report 38/2014). The buy-back program was authorized for the period until June 18, 2016, or until the funds, in the amount of 5,5m euro, allocated for the execution of the program are depleted. Zarząd Automotive Components Europe SA (Spółka)
informuje, iż w okresie od 1 grudnia 2014 do 5 grudnia 2014 roku Spółka nabyła 7 500 akcji własnych, każda o wartości nominalnej 0,15 ?, podczas sesji giełdowych na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Powyższe akcje własne Spółki dają łącznie 7 500 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki i stanowią 0,035% kapitału zakładowego Spółki. Średnia jednostkowa cena nabycia wynosiła 10,71 złotych za akcję. Od dnia rozpoczęcia programu skupu akcji własnych Spółka nabyła łącznie 1 346 293 akcji.
Akcje własne nabyte w trakcie trwania obecnego programu dają łącznie prawo do 1 346 293 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy i stanowią 6,341% kapitału zakładowego Spółki. Średnia jednostkowa cena nabycia, od rozpoczęcia programu skupu akcji własnych, wynosiła 12,55 złotych za akcję. Spółka nabywa akcje własne w ramach rozpoczętego w dniu 1 lipca 2013 roku programu nabywania akcji własnych zatwierdzonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 18 czerwca 2013 roku (Raport bieżący 36/2013) oraz uchwały rady dyrektorów (Raport bieżący 40/2013), a także uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 17 czerwca 2014 roku (Raport bieżący 38/2014). Program został zatwierdzony na okres do 18 czerwca 2016 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizacje tego programu w kwocie 5,5 mln euro. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2rrvo1

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AUTOMOTIVE COMPONENTS EUROPE S.A. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | A.C.E. S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | L-2210 | | Luksemburg | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | 38, boulevard Napoléon 1er | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 000 | | 000 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-05 Raul Serrano Dyrektor Finansowy Raul Serrano

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2rrvo1

Podziel się opinią

Share
d2rrvo1
d2rrvo1