Trwa ładowanie...
d2b6gec

AB S.A. - Zawarcie znaczącej umowy kredytowej przez spółkę zależną (2/2015)

AB S.A. - Zawarcie znaczącej umowy kredytowej przez spółkę zależną (2/2015)

Share
d2b6gec

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-06 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | AB S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy kredytowej przez spółkę zależną | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zgodnie z §5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (tekst jednolity, Dz. U. z 2014 r. poz. 133), informuje, że w dniu 5 marca 2015 roku Emitent powziął informację o podpisaniu umowy kredytowej (Umowa) z dnia 5 marca 2013 roku pomiędzy AT Computers a.s. z siedzibą w Ostrawie (Spółka) a Citibank Europe plc (Bank) z siedzibą w Pradze. Zawarta Umowa określa zasady udzielania Spółce przez Bank limitu kredytowego krótkoterminowego oraz limitu na gwarancje bankowe. Przyznany limit jest zmienny w czasie i w każdym roku wynosi 320.000.000 CZK w okresach od 1 kwietnia do 31 sierpnia, 420.000.000 CZK w okresach od 1 września do 31 marca, przy czym sublimit na overdraft przyznany jest do 50.000.000 CZK w okresie od 1 kwietnia do 31 sierpnia oraz do 100.000.000 CZK w okresie od 1 września do 31 marca. W ramach zawartej Umowy do wysokości limitu
możliwe jest kredytowanie oraz udzielanie gwarancji bankowych w walutach CZK, EURO lub USD. Oprocentowanie kredytu w zależności od waluty wykorzystanego kredytu jest naliczane w oparciu o stawkę bazową PRIBOR, EURIBOR lub LIBOR powiększoną o marżę Banku. Zabezpieczenie udzielonego limitu stanowią: zastaw na należnościach i zapasach, weksel własny AT Computers oraz poręczenie AT Computers Holding a.s.. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Pozostałe zapisy nie odbiegają od standardowych zapisów stosowanych dla tego typu umów. Umowa zastępuje dotychczasowe umowy o podobnym charakterze pomiędzy Spółką a Bankiem. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość limitu, który przekracza równowartość 10% kapitałów własnych Emitenta. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2b6gec

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AB Spółka Akcyjna | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AB S.A. | | Handel (han) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 51-416 | | Wrocław | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Kościerzyńska | | 32 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 71 32 40 500 | | 071 32 40 529 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | www.ab.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 895-16-28-481 | | 931908977 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-06 Andrzej Przybyło Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2b6gec

Podziel się opinią

Share
d2b6gec
d2b6gec