Trwa ładowanie...
d47a1or
espi

ABM SOLID S.A. - Podpisanie umowy przez spółkę zależną od Emitenta. (38/2014)

ABM SOLID S.A. - Podpisanie umowy przez spółkę zależną od Emitenta. (38/2014)
Share
d47a1or
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 38 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-12
Skrócona nazwa emitenta
ABM SOLID S.A.
Temat
Podpisanie umowy przez spółkę zależną od Emitenta.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd ABM SOLID S.A. w upadłości układowej informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Spółki zależnej od Emitenta pod nazwą Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budownictwa Sp. z o.o. w Olsztynie informację o podpisaniu w dniu 6 listopada 2014 ( umowa podpisywana korespondencyjnie) umowy z Gminą Tarnobrzeg (ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg). Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pod nazwą ?Budowa budynku mieszkalnego zabudowy wielorodzinnej, socjalnego wraz z urządzeniami budowlanymi, instalacjami wewnętrznymi wod-kan, elektryczną, c.o. oraz zagospodarowaniem terenu przyległego do budynku wraz z przyłączami i instalacjami zewnętrznymi: elektryczną, wodną i kanalizacyjną, na dz. nr 3050/3 1443/7, 3050/4 przy ul. M. Dąbrowskiej w Tarnobrzegu?. Wartość umowy wynosi 3 735 232,92 zł brutto. Termin realizacji ? 28.11.2015 roku. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie ? informacje poufne.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ABM SOLID SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej
(pełna nazwa emitenta)
ABM SOLID S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
33-100 Tarnów
(kod pocztowy) (miejscowość)
Bartla 3
(ulica) (numer)
014 6260207 014 6224551
(telefon) (fax)
office@abmsolid.eu www.abmsolid.eu
(e-mail) (www)
8730005511 850021886
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-12 Marek Pawlik Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d47a1or

Podziel się opinią

Share
d47a1or
d47a1or