Trwa ładowanie...
d1oib4u

ABPOL COMPANY - Informacja w zakresie przeznaczenia posiadanej nieruchomości inwestycyjnej (8/2015) - EBI

ABPOL COMPANY - Informacja w zakresie przeznaczenia posiadanej nieruchomości inwestycyjnej (8/2015)

Share
d1oib4u

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 8 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-20 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja w zakresie przeznaczenia posiadanej nieruchomości inwestycyjnej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Abpol Company Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?, ?Abpol?) informuje o podjęciu decyzji o dalszym wykorzystaniu posiadanej nieruchomości w postaci działki budowlanej położonej w Radzyminie, która stanowi istotne aktywo Spółki. Zgodnie z pierwotnie podjętą decyzją Zarządu Spółki działka stanowi inwestycję długoterminową i tak jest ujmowana w bilansie. Abpol zamierza wdrożyć plan zmierzający do podniesienia atrakcyjności i wartości działki, aby w perspektywie kilkuletniej zbyć przedmiotową nieruchomość, a środki w ten sposób uzyskane przeznaczyć na rozwój podstawowej działalności Spółki w zakresie handlu produktami FMCG. Spółka zamierza w tym zakresie przygotować dokumentację projektową wraz z uzgodnieniami przyłączy na budowę osiedla mieszkaniowego z około 5000 mkw powierzchni użytkowej mieszkalnej, a następnie tak przygotowany projekt inwestycyjny ma zostać sprzedany wybranemu inwestorowi branżowemu. Na wdrożenie opisanego wyżej planu wpłynął fakt, iż nieruchomość znajduje się w
Radzyminie, która to miejscowość w perspektywie 2 lat będzie tzw. ?nową sypialnią? Warszawy. Ruszyła właśnie budowa nowej obwodnicy udrożniającej wylot z Warszawy na Białystok. Obwodnica ta znacząco poprawi czas dojazdu z Radzymina do centrum Warszawy, który ma trwać do 20 minut. Dzięki temu znacznie wzrośnie atrakcyjność tego terenu. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1oib4u

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Olgierd Wejner Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1oib4u

Podziel się opinią

Share
d1oib4u
d1oib4u