Trwa ładowanie...
dg5i0rb
dg5i0rb

ABW ws. bezpieczeństwa podczas międzynarodowych imprez sportowych (komunikat)

...
Share
dg5i0rb

11.08. Warszawa - Zespół Prasowy ABW informuje:

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego informuje, iż w dniu 3 czerwca 2010 roku przystąpiła do realizacji projektu pod tytułem "Działania antyterrorystyczne podczas międzynarodowych imprez sportowych. Rola Narodowych Centrów Antyterrorystycznych", współfinansowanego przez Unię Europejską, w ramach programu ramowego Unii Europejskiej na lata 2007-2013 "Bezpieczeństwo i ochrona wolności", ze środków Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej do spraw Sprawiedliwości, Wolności, Bezpieczeństwa - w ramach programu "Zapobieganie, gotowość i zarządzanie skutkami aktów terroryzmu i innych zagrożeń dla bezpieczeństwa". W dniu 2 czerwca 2010 roku szef ABW płk Krzysztof Bondaryk podpisał umowę grantową z Komisją Europejską.

Projekt otrzymał najwyższą ocenę spośród wszystkich zgłoszonych do Komisji Europejskiej projektów, w ramach II wezwania do składania wniosków dla projektów współfinansowanych z programem "Zapobieganie, gotowość i zarządzanie skutkami aktów terroryzmu i innych zagrożeń dla bezpieczeństwa".

dg5i0rb

Innowacyjność projektu polega na rozwoju metodologii interoperacyjności transgranicznej w sytuacji zagrożenia terrorystycznego dla infrastruktury oraz ludności podczas międzynarodowych imprez sportowych. W realizację projektu włączeni będą przedstawiciele służb partnerskich z krajów UE.

Główne cele projektu:

- promocja i wsparcie rozwoju standardów bezpieczeństwa i know- how oraz doświadczeń w zakresie ochrony ludzi i infrastruktury krytycznej; - promocja organizacji wspólnych ćwiczeń i realizacji praktycznych scenariuszy działań, celem usprawnienia koordynacji i współpracy; - rozwój i ocena wspólnych ćwiczeń i praktycznych scenariuszy, celem przeszkolenia i wzmocnienia koordynacji pomiędzy podmiotami Unii Europejskiej, które zaangażowane są w zarządzanie konsekwencjami zamachów terrorystycznych.

Wspólne działania w ramach projektu mają na celu rozwój transgranicznej współpracy i koordynacji Narodowych Centrów Antyterrorystycznych w zakresie zapobiegania, gotowości i zarządzania skutkami zamachów terrorystycznych.

dg5i0rb

Międzynarodowe ćwiczenia antyterrorystyczne mają szczególne znaczenie podczas planowanych w 2012 roku Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012. Najpełniejszą analizę problemów dają badania w warunkach jak najbardziej zbliżonych do realnych, dlatego planowane są wspólne ćwiczenia obejmujące wszystkie fazy zamachu terrorystycznego i reakcji służb na atak. Udział obserwatorów pozwoli na zobiektyzowanie oceny ćwiczeń oraz zwiększy trwałość Projektu poprzez rozpowszechnienie jego wyników (transfer wiedzy).

Działania w zakresie realizacji projektu:

- faza przygotowań - współpraca na poziomie ekspertów z instytucji krajowych oraz zagranicznych z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Litwy, Rumunii i Polski, mająca na celu konsultacje w zakresie opracowania scenariusza ćwiczeń, a także analizę rozwiązań prawno-instytucjonalnych dotyczących procedur reagowania w sytuacji realnego zagrożenia terrorystycznego;

- międzynarodowe seminarium połączone z ćwiczeniami antyterrorystycznymi z udziałem m.in. przedstawicieli brytyjskiego Narodowego Biura ds. Przeciwdziałania Terroryzmowi (NaCTSO), Federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji (BfV), litewskiego Departamentu Bezpieczeństwa Państwowego (VSD), Rumuńskiej Służby Wywiadu (SRI) oraz ekspertów służb i instytucji krajowych zaangażowanych w realizację projektu.

dg5i0rb

Ponadto Szef ABW zaprosił do udziału w ćwiczeniach, w charakterze obserwatorów, przedstawicieli Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU).

W drugim dniu seminarium zostaną zrealizowane wspólne ćwiczenia i praktyczne scenariusze dotyczące ochrony ludności i infrastruktury krytycznej podczas międzynarodowych imprez sportowych:

- cztery specjalistyczne szkolenia regionalne z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego i zarządzania kryzysowego w miastach-organizatorach Euro 2012: w Gdańsku, we Wrocławiu, w Poznaniu oraz w Warszawie. Szkolenia w regionach zaadresowane będą do przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej, w celu upowszechnienia standardów bezpieczeństwa oraz skoordynowania środków reagowania i współpracy między różnymi uczestnikami działań związanych z zarządzaniem kryzysowym i bezpieczeństwem. Przeszkolonych zostanie, we współpracy z partnerami krajowymi, co najmniej 320 ekspertów;

- dwudniowa międzynarodowa konferencja w obszarze promowania i wspierania wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie ochrony ludzi i infrastruktury krytycznej. Będzie to spotkanie z udziałem przedstawicieli polskich służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny, kierunkowych gremiów UE oraz Centralnych Jednostek Koordynacji Działań Przeciwterrorystycznych m.in. z Litwy, Rumunii, Niemiec, Wielkiej Brytanii oraz Ukrainy.

dg5i0rb

Opracowane podczas ćwiczeń, seminarium i konferencji międzynarodowej wnioski oraz dobre praktyki zastaną wykorzystane w celu efektywnego usprawnienia planowanych działań związanych z organizacją i zabezpieczeniem Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012.

Uczestnicy projektu:

- krajowe służby i instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa i jego porządek publiczny: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Komenda Główna Policji, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Komenda Główna Straży Granicznej oraz Biuro Ochrony Rządu;

- zagraniczne służby partnerskie: brytyjskie Narodowe Biuro ds. Przeciwdziałania Terroryzmowi (NaCTSO), Federalny Urząd Ochrony Konstytucji (BfV), litewski Departament Bezpieczeństwa Państwowego (VSD), Rumuńska Służba Wywiadu (SRI), w charakterze obserwatora - Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU).

dg5i0rb

Czas trwania projektu przewidziany jest na 24 miesiące, liczony od daty wejścia w życie umowy grantowej, tj. od 3 czerwca 2010 roku. Wartość projektu wynosi 115.665 euro, z czego wysokość dofinansowania ze środków unijnych to 80.665 euro, co stanowi prawie 70 proc. kosztów budżetu całego przedsięwzięcia.

UWAGA: Komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ aja/

dg5i0rb

Podziel się opinią

Share
dg5i0rb
dg5i0rb