Trwa ładowanie...
d3ei9g4
espi

AC S.A. - informacja o transakcjach na akcjach AC S.A. (35/2014)

AC S.A. - informacja o transakcjach na akcjach AC S.A. (35/2014)
Share
d3ei9g4

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 35 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-12 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | AC S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | informacja o transakcjach na akcjach AC S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd AC S.A. z siedzibą w Białymstoku (dalej jako ?Spółka?) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi o transakcjach na akcjach Spółki zawartych przez podmiot bezpośrednio lub pośrednio kontrolowany przez Członka Rady Nadzorczej Spółki lub osobę mu bliską. Zawiadomienia dotyczą: - sprzedaży w dniu 07.11.2014 r. 787.813 akcji AC S.A. serii A za łączną cenę 29.196.349,78 zł, - kupna w dniu 07.11.2014 r. 787.813 akcji AC S.A. serii A za łączną cenę 29.196.349,78 zł. Transakcji dokonano poza rynkiem regulowanym, w drodze zawarcia cywilnoprawnej umowy kupna-sprzedaży. Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikację danych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do
określonych informacji poufnych. Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

AC SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
AC S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
15-181 Białystok
(kod pocztowy) (miejscowość)
42 Pułku Pechoty 50
(ulica) (numer)
85 743 81 00 85 653 93 83
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
966-13-19-418 050643816
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-12 Małgorzata Kowerdej Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ei9g4

Podziel się opinią

Share
d3ei9g4
d3ei9g4