Trwa ładowanie...
dmj3tqj

AC S.A. - Informacja o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (10/2014)

AC S.A. - Informacja o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (10/2014)

Share
dmj3tqj

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | AC S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | AC S.A. ("Spółka") informuje, że Rada Nadzorcza Spółki Uchwałą z dnia 13.03.2014 r., działając na podstawie z art. 13 ust. 2 pkt g) Statutu Spółki, podjęła decyzję o wyborze ECA Seredyński i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Krakowie, ul. Moniuszki 50, ("Kancelaria"), jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, z którym zostanie zawarta umowa o badanie i przegląd sprawozdań finansowych za rok 2014. Podmiot ten jest wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3115. Zakres umowy obejmować będzie przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, a w przypadku, gdyby Spółka była zobowiązana do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2014, również badanie tego sprawozdania oraz dokonanie przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego za I półrocze 2014 r. Umowa ma zostać zawarta na okres do dnia 30.04.2015 r. Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań
finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Spółka nie korzystała z usług Kancelarii. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 19 w zw. z § 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkow-skim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dmj3tqj

| | | AC SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | AC S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 15-181 | | Białystok | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | 42 Pułku Piechoty | | 50 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 85 743 81 00 | | 85 653 93 83 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 966-13-19-418 | | 050643816 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-13 Katarzyna Rutkowska Prezes Zarządu
2014-03-13 Małgorzata Kowerdej Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dmj3tqj

Podziel się opinią

Share
dmj3tqj
dmj3tqj