Trwa ładowanie...
dnhozgy
espi

ACARTUS SA - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku (1/2015) - EBI

ACARTUS SA - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku (1/2015)

Share
dnhozgy
NEW CONNECT
Raport EBI nr 1 / 2015
Data sporządzenia: 2015-01-14
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Spółki ACARTUS S.A. prezentuje harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2015 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach: 1. Raport kwartalny za IV kwartał 2014 roku - 13 lutego 2015 2. Raport kwartalny za I kwartał 2015 roku - 12 maja 2015 3. Raport kwartalny za II kwartał 2015 roku -12 sierpnia 2015 4. Raport kwartalny za III kwartał 2015 roku - 12 listopada 2015 5. Raport roczny za rok 2014 zostanie przekazany w dniu - 29 maja 2015 Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego. Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu; "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu"
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Piotr Piekarski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dnhozgy

Podziel się opinią

Share
dnhozgy
dnhozgy