Trwa ładowanie...
dafya93

Actavis rozwiązał z Biotonem umowę joint venture dotyczą komercjalizacji insulin

25.01. Warszawa (PAP) - Bioton otrzymał od koncernu Actavis zawiadomienie o rozwiązaniu umowy joint venture dotyczącej współpracy w zakresie rozwoju i komercjalizacji insulin na...
Share
dafya93

25.01. Warszawa (PAP) - Bioton otrzymał od koncernu Actavis zawiadomienie o rozwiązaniu umowy joint venture dotyczącej współpracy w zakresie rozwoju i komercjalizacji insulin na rynkach Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych oraz Japonii - podał Bioton w komunikacie.

Decyzja o rozwiązaniu umowy związana jest z przejęciem koncernu Actavis przez amerykański koncern Watson.

W października 2012 roku, Actavis został nabyty przez amerykański koncern Watson Pharmaceuticals. Zgodnie z zawartą z Biotonem umową Actavis mógł skorzystać z przysługującego mu prawa do rozwiązania umowy joint-venture w sytuacji przejęcia kontroli nad Actavis przez podmiot trzeci.

dafya93

Zgodnie z warunkami rozwiązania umowy joint-venture, które przewidziane były w treści samej umowy, Biotonowi należne jest wynagrodzenie w wysokości 22,25 mln euro, które zapłacone zostało przez Acatvis w dniu zawarcia umowy. Wynagrodzenie to powiększone będzie o pożyczki udzielone przez Actavis do spółki joint-venture Actavis-Bioton GmbH w wysokości 150 tys. euro.

"Bioton nie ma obecnie obowiązku zwrotu tego wynagrodzenia oraz udzielonych do spółki joint-venture pożyczek, gdyż zgodnie z umową pozostaje ono własnością Biotonu. W związku z powyższym rozwiązanie umowy joint-venture nie wpływa na sytuację finansową Biotonu" - napisano w komunikacie.

Ponadto zgodnie z warunkami rozwiązania umowy, Bioton: nabędzie od Actavis po wartości nominalnej wynoszącej 10 tys. CHF wszystkie udziały Actavis w spółce joint venture stając się w konsekwencji jedynym właścicielem tej spółki mogącym swobodnie kształtować jej przyszłą strukturę właścicielską, w tym również pozyskać innego partnera do dystrybucji insulin na rynkach Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i Japonii. Bioton posiadać będzie wyłączne prawa do sprzedaży insulin spółki na rynkach Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych oraz Japonii oraz będzie miał swobodne prawo do poszukiwania nowych partnerów na tych obszarach. Bioton będzie też zobowiązany do zwrotu 50 proc. otrzymanego od Actavis wynagrodzenia oraz 50 proc. otrzymanych przez spółkę joint-venture pożyczek, przy czym zwrot ten nastąpi wyłącznie z 50 proc. zysków generowanych w przyszłości przez Bioton z komercjalizacji insulin Biotonu na rynkach Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i Japonii.

"Decyzja o rozwiązaniu umowy joint-venture związana jest ze strategiczną decyzją koncernu Watson zakładającą koncentrację na rozwoju produktów biotechnologicznych w już obecnych głównych obszarach terapeutycznych związanych z medycyną kobiet oraz onkologią. Watson (...) miał inną strategię rozwoju niż ta przyjęta przez Actavis" - powiedział cytowany w komunikacie G. Frederick Wilkinson, president, Global Brands koncernu Watson Pharmaceuticals, Inc.

dafya93

"Decyzja ta nie ma jednak wpływu na sytuację naszej firmy, a także realizowaną przez Bioton strategię rozwoju. Konsekwentnie prowadzimy prace w celu rejestracji insulin Biotonu na rynkach Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych oraz Japonii i ich komercjalizacji we współpracy z międzynarodowymi koncernami farmaceutycznymi. Zainteresowanie naszą insuliną i analogami ze strony koncernów farmaceutycznych jest duże" - powiedział Sławomir Ziegert, prezes Biotonu.

Bioton poinformował też, że w związku z dużym zainteresowaniem wykazywanym przez inne koncerny farmaceutyczne współpracą ze spółką na rynkach Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i Japonii, podejmie niezwłocznie działania w celu znalezienia innego partnera lub partnerów, z którymi prowadzona będzie sprzedaż insulin spółki na strategicznych rynkach, tak aby efekty ekonomiczne tej współpracy były zgodne z długoterminowymi planami finansowymi spółki.(PAP)

gsu/ osz/

dafya93

Podziel się opinią

Share
dafya93
dafya93