Trwa ładowanie...
d13c6sv
d13c6sv
espi

ACTION S.A. - Korekta raportu bieżącego nr 49/2013 (49/2013)

ACTION S.A. - Korekta raportu bieżącego nr 49/2013 (49/2013)
Share
d13c6sv
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 49 / 2013 K
Data sporządzenia: 2013-10-21
Skrócona nazwa emitenta
ACTION S.A.
Temat
Korekta raportu bieżącego nr 49/2013
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ACTION S.A. dokonuje korekty raportu bieżącego nr 49/2013 z dnia 18 października 2013 roku w związku z pomyłką pisarską dotyczącą podwyższonej liczby akcji zwykłych na okaziciela i głosów na Walnym Zgromadzeniu. Było: "Kapitał zakładowy po jego podwyższeniu dzieli się na 16 661 000 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł. każda, dających 16 661 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu". Powinno być: "Kapitał zakładowy po jego podwyższeniu dzieli się na 16 610 000 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł. każda, dających 16 610 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu".

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ACTION Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
ACTION S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-248 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Jana Kazimierza 46/54
(ulica) (numer)
022 3321601 022 3321610
(telefon) (fax)
inwestor@action.pl www.action.pl
(e-mail) (www)
5271107221 011909816
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-21 Piotr Bieliński Prezes Zarządu
2013-10-21 Andrzej Biały Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d13c6sv

Podziel się opinią

Share
d13c6sv
d13c6sv