Trwa ładowanie...
d3d02n9

AD.DRĄGOWSKI S.A. - Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2011. (10/2011)

AD.DRĄGOWSKI S.A. - Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2011. (10/2011)

Share
d3d02n9
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2011
Data sporządzenia: 2011-01-19
Skrócona nazwa emitenta
AD.DRĄGOWSKI S.A.
Temat
Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2011.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 roku.Terminy publikacji raportów okresowych w 2011 roku:1. Raport za IV kwartał 2010 roku?01 marca 2011 roku.2. Raport za I kwartał 2011 roku?16 maja 2011 roku.3. Raport za III kwartał 2011 roku?14 listopada 2011 roku.4. Raport półroczny za I półrocze 2011 roku?31 sierpnia 2011 roku.5. Raport roczny za 2010 rok?28 kwietnia 2011 roku.Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku, Spółka rezygnuje z publikacji raportu kwartalnego za II kwartał 2011 roku.Podstawa prawna:§ 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3d02n9

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-19 Bogumiła Stańczak Wiceprezes Zarządu
2011-01-19 Danuta Grelewicz-Pogórska Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3d02n9

Podziel się opinią

Share
d3d02n9
d3d02n9