Trwa ładowanie...
d4bvr4s

AD.DRĄGOWSKI S.A. - Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej ilości głosów w "AD.DRĄGOWSKI" S.A....

AD.DRĄGOWSKI S.A. - Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej ilości głosów w "AD.DRĄGOWSKI" S.A. (8/2011)

Share
d4bvr4s

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | AD.DRĄGOWSKI S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej ilości głosów w "AD.DRĄGOWSKI" S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu 12 stycznia 2011 roku otrzymał zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej ilości głosów w AD.DRĄGOWSKI S.A. następującej treści:"Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej ilości głosówW dniu 22.12.2010 roku w wyniku rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. (Spółka) w drodze emisji 6.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E przekroczyłem 5% ogólnej liczby głosów w Spółce. Przed zmianą udziału nie posiadałem akcji Spółki. Na dzień rejestracji posiadałem 1810954 akcji i tyle samo głosów stanowiących 9,82% udział w kapitale zakładowym i 6,47% udział w ogólnej liczbie głosów. Aktualnie posiadam 1710406 akcji i tyle samo głosów stanowiących 9,27% udział w kapitale zakładowym i 6,11% udział w ogólnej liczbie głosów. Nie istnieją podmioty, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 5 i 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Podpis Paweł Ratyński."Podstawa prawna:§ 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4bvr4s

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-12 Bogumiła Stańczak Wiceprezes Zarządu
2011-01-12 Danuta Grelewicz-Pogórska Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4bvr4s

Podziel się opinią

Share
d4bvr4s
d4bvr4s