Trwa ładowanie...
d4iewvb

ADUMA S.A. - Zawiadomienie o zmianie procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki (...

ADUMA S.A. - Zawiadomienie o zmianie procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki (5/2012)

Share
d4iewvb

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ADUMA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmianie procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki ADUMA S.A. (dalej "Emitent" lub "Spółka") informuje, że w dniu 7 grudnia 2012 r. otrzymał od znaczącego akcjonariusza ? Beriot Holding Limited ("Beriot") - zawiadomienie o zmianie procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Zgodnie z przekazaną informacją liczba akcji będących w posiadaniu Beriot spadła poniżej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu ADUMA S.A. Zmiana nastąpiła na sesji 4 grudnia 2012 r. Przed zmianą Beriot posiadał 121 000 (sto dwadzieścia jeden tysięcy) akcji reprezentujących 10,1% kapitału zakładowego spółki i reprezentujących 121 000 (sto dwadzieścia jeden tysięcy) głosów stanowiących 10,1% ogólnej liczby głosów. Po zmianie Beriot jest właścicielem 36 000 (trzydziestu sześciu tysięcy) akcji stanowiących 2,98% kapitału zakładowego spółki i reprezentujących 36 000 (trzydzieści sześć tysięcy) głosów stanowiących 2,98% ogólnej liczby głosów. Zgodnie z informacją przekazaną Beriot, w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia
możliwe jest zarówno zwiększanie, jak i zmniejszanie zaangażowania kapitałowego w ADUMA S.A. Ewentualne decyzje o nabyciu lub zbyciu akcji uzależnione będą od sytuacji Spółki, oceny tej sytuacji i warunków rynkowych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4iewvb

| | | ADUMA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ADUMA S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 54-413 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Klecińska | | 125 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 71 72 77 057 | | 22 18 81 281 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 894-29-92-201 | | 021167590 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-07 Marcin Ćmiech Prezes Zarządu
2012-12-07 Maciej Mielcarek Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4iewvb

Podziel się opinią

Share
d4iewvb
d4iewvb