Trwa ładowanie...
d4dpmi9

ADV.PL - Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii E (19/2013)

ADV.PL - Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii E (19/2013)

Share
d4dpmi9

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 19 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ADV.PL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii E | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Grupa ADV S.A. z siedzibą w Gdyni ("Emitent") niniejszym przekazuje informacje dotyczące zakończenia subskrypcji prywatnej akcji serii E emitowanych na podstawie uchwały Zarządu z dnia 14 lutego 2013 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, o której Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 8/2013 z dnia 15.02.2013 zmienionej uchwałą z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 14 lutego 2013 roku, o której Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 17/2013 z dnia 27.02.2013 roku. 1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji akcji serii D: 14 luty 2013 roku i 28 luty 2013 roku; 2) Data przydziału akcji serii E: 28 luty 2013 roku; 3) Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 635 543 akcji serii E; 4) Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych
była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: nie dotyczy; 5) Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy: 635 543 akcji serii E; 6) Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 635 543 akcji serii E; 7) Cena, po jakiej obejmowane były akcje serii E: 12,22 zł; 8) Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją: 43; 9) Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 43; 10) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): nie dotyczy; 11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji akcji serii E: 635 543 x 12,22 zł = 7 753 624,60 zł; 12)
Łączne koszty, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii E: 2215 zł, w tym: a) koszt przygotowania i przeprowadzenia oferty: 2215 zł, b) koszt wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: 0 zł, c) koszt sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: koszt sporządzenia prospektu poniesiony zostanie w roku 2013 a jego wysokość jest jeszcze nieznana. d) koszt promocji oferty: 0 zł. 13) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną akcję serii E: 0,003 zł. Podstawa prawna: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4dpmi9

| | | GRUPA ADV S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ADV.PL | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 81-368 | | Gdynia | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Świętojańska | | 9/4 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 58 669 52 62 | | 58 669 52 60 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ir@grupa-adv.pl | | www.grupa-adv.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 583-26-22-565 | | 191845930 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-28 Kamila Karpińska członek zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4dpmi9

Podziel się opinią

Share
d4dpmi9
d4dpmi9