Trwa ładowanie...
d4ji4wm
d4ji4wm
espi

ADVADIS S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (26/2011)

ADVADIS S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (26/2011)
Share
d4ji4wm

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 26 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-08 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ADVADIS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ADVADIS S.A z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje, iż w dniu 07 lipca 2011 roku Rada Nadzorcza Spółki, działając zgodnie z § 17 ust. 1 pkt d) Statutu Spółki, dokonała wyboru firmy AT Partner Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Alei Niepodległości 124/19, jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia przeglądu półrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011. AT Partner Sp. z o.o. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 3034. Spółka nie korzystała wcześniej z usług AT Partner Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Wybór audytora nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Umowa na wykonanie badania sprawozdań finansowych za 2011 rok zostanie zawarta na okres potrzebny do realizacji powierzonych zadań. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 19
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ADVADIS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ADVADIS S.A. Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-358 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Jasnogórska 71
(ulica) (numer)
12 4158773 12 4158961
(telefon) (fax)
zarzad@advadis.com www.advadis.com
(e-mail) (www)
6761006781 350742124
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-08 Adam Brodowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4ji4wm

Podziel się opinią

Share
d4ji4wm
d4ji4wm