Trwa ładowanie...
d3v3rxw

AEDES - Zawarcie porozumienia dotyczącego znaczących umów (5/2015) - EBI

AEDES - Zawarcie porozumienia dotyczącego znaczących umów (5/2015)

Share
d3v3rxw

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 5 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-04 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie porozumienia dotyczącego znaczących umów | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki AEDES S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: ?Spółka?, ?Emitent?), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/3014 z dn. 11.09.2014 r. dotyczącego zawarcia dwóch istotnych umów na dostawę, montaż i uruchomienie linii produkcyjnej oraz na dostawę i montaż środków trwałych o łącznej wartości ponad 68,4 mln zł (dalej: ?Umowy?), informuje, iż w dniu 3. marca 2015 r. wpłynęło do Spółki wielostronnie podpisane porozumienie ogólne o prowadzeniu i kontynuowaniu przedsięwzięcia, jakim jest prowadzenie i ukończenie inwestycji pod nazwą ?Budowa fabryki wełny mineralnej PETRALNA w Bytomiu (dalej: ?Porozumienie?). Treść ww. Porozumienia zmienia postanowienia wskazanych powyżej Umów poprzez uregulowanie stosunków stron objętych zakresem Porozumienia oraz tych umów. Zgodnie z zapisami Porozumienia, firma ŚLĄSKI LEASING Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach występuje z umów dotyczących dostawy, montażu i uruchomienia linii produkcyjnej oraz środków trwałych, zaś w jej miejsce wchodzi spółka ABG sp. z o.o. z siedzibą
w Katowicach jako Inwestor Zastępczy. W związku z powyższym wszelkie ustalenia pomiędzy ŚLĄSKI LEASING Sp. z o.o. a PETRALANA S.A. tracą ważność i przestają obowiązywać. Pozostałe warunki ww. Umów nie zostały zmienione. Zawarte Porozumienie nie wprowadza żadnych zmian do obowiązków Emitenta jako Generalnego Wykonawcy Przedsięwzięcia. Podstawa Prawna: § 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3v3rxw

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Maciej Targosz Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3v3rxw

Podziel się opinią

Share
d3v3rxw
d3v3rxw