Trwa ładowanie...
d2kjcqz

AERFINANCE PLC - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art 160 Ustawy o obrocie Instrumentami Finanso...

AERFINANCE PLC - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art 160 Ustawy o obrocie Instrumentami Finansowymi (1/2013)

Share
d2kjcqz

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | AERFINANCE PLC | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Otrzymanie zawiadomienia w trybie art 160 Ustawy o obrocie Instrumentami Finansowymi | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd AerFinance PLC informuje, iż w dniu 2 stycznia 2013 roku otrzymał od Członka Zarządu informację następującej treśći: "Na podstawie art 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (?Ustawa o obrocie?) zawiadamiam, iż będąc osobą powiązaną w myśl art. 160 Ustawy o Obrocie (członek zarządu) w okresie 01.01.2012-31.12.2012 podmiot zależny ode mnie (?Red Wisent Limited?) zawarł następujące transakcje kupna dotyczących akcji AerFinance PLC (?akcje?) notowanych na rynku New Connect w Warszawie prowadzonych przez Giełdę Papierów Wartościowych: 12.06.2012 r.: transakcja kupna 6500 sztuk akcji za cenę 0,30 PLN/akcje 10.07.2012 r. :transakcja kupna 528 sztuk akcji za cenę 0,23 PLN/akcje 10.07.2012 r. :transakcja kupna 3600 sztuk akcji za cenę 0,24 PLN/akcje 07.08.2012 r.: transakcja kupna 200 sztuk akcji za cenę 0,21 PLN/akcje 07.08.2012 r.: transakcja kupna 330 sztuk akcji za cenę 0,22 PLN/akcje 07.08.2012 r.: transakcja kupna 5470 sztuk akcji za cenę 0,22 PLN /akcje 17.09.2012 r.: transakcja kupna 3600
sztuk akcji a cenę 0,26 PLN/akcje 12.11.2012 r.: transakcja kupna 3450 sztuk akcji za cenę 0,27 PLN/akcje 20.11.2012 r.: transakcja kupna 1800 sztuk akcji za cenę 0,26 PLN/akcje Bartłomiej Herodecki" | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2kjcqz

| | | AERFINANCE PLC | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | AERFINANCE PLC | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | DN9 3GA | | Doncaster | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Armstrong House, Firts Avenue, Robin Hood Airport | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-02 Bartłomiej Herodecki CEO

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2kjcqz

Podziel się opinią

Share
d2kjcqz
d2kjcqz