Trwa ładowanie...
d3zla33
d3zla33
espi

AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A. - Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgro...

AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A. - Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza (6/2013)
Share
d3zla33
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2013
Data sporządzenia: 2013-10-21
Skrócona nazwa emitenta
AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A.
Temat
Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu 18 października 2013 r. otrzymał żądanie od akcjonariusza, Pana Szymona Gawryszczak (dalej "Akcjonariusz"), działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dysponującego ponad 1/20 kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 8 listopada 2013 r. następującej sprawy:
Załączniki
Plik Opis
ARI - zmiana porządku obrad NWZ.pdf
ARI - projekty uchwał NWZ po zmianach.pdf
ARI - wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania po zmianach.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
54-116 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Ostródzka 38
(ulica) (numer)
+48 (71) 354 07 93 +48 (71) 354 07 93
(telefon) (fax)
biuro@arisa.com.pl www.arisa.com.pl
(e-mail) (www)
899-261-64-11 020568392
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-21 Szymon Gawryszczak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3zla33

Podziel się opinią

Share
d3zla33
d3zla33