Trwa ładowanie...
d3xzw5y
d3xzw5y
espi

AGORA - Aktualizacja raportu bieżącego 6/2013 (22/2013)

AGORA - Aktualizacja raportu bieżącego 6/2013 (22/2013)
Share
d3xzw5y
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2013
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
AGORA
Temat
Aktualizacja raportu bieżącego 6/2013
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2013 z dnia 22 lutego 2013 r., Zarząd Agory S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 9 września 2013 r. powziął informację o podjęciu przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji ("KRRiT") uchwały o przyznaniu spółce Stopklatka S.A. koncesji na rozpowszechnianie programu o charakterze wyspecjalizowanym filmowym w sygnale multipleksu pierwszego. Powzięcie powyższej uchwały przez KRRiT jest pierwszym elementem niezbędnym do realizacji warunków umowy inwestycyjnej zawartej w dniu 22 lutego 2013 r. pomiędzy Kino Polska TV S.A. a Agorą S.A., o której Spółka informowała w raporcie bieżącym 6/2013.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
In connection with the current report no 6/2013 published on February 22, 2013, the Management Board of Agora S.A. (“the Company”) informs that on September 9th, 2013 it acquired information that the National Broadcasting Council ("KRRiT") adopted a resolution granting the company Stopklatka S.A. licence for a free-to-air digital terrestrial specialized film channel on multiplex one.Adoption of the resolution by KRRiT is the first element necessary to fulfill conditions of the investment agreement executed on February 22, 2013 between Kino Polska TV S.A. and Agora S.A. The Company informed about the aforementioned investment agreement in current report no. 6/2013.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

AGORA SA
(pełna nazwa emitenta)
AGORA Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-732 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Czerska 8/10
(ulica) (numer)
022 555 60 17 022 840 00 67
(telefon) (fax)
investor@agora.pl www.agora.pl
(e-mail) (www)
526-03-05-644 011559486
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-09 Bartosz Hojka Członek zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3xzw5y

Podziel się opinią

Share
d3xzw5y
d3xzw5y