Trwa ładowanie...
d3373at

AIRWAY MEDIX - Raport kwartalny za I kwartał 2015 roku (12/2015) - EBI

AIRWAY MEDIX - Raport kwartalny za I kwartał 2015 roku (12/2015)

Share
d3373at
NEW CONNECT
Raport EBI nr 12 / 2015
Data sporządzenia: 2015-05-11
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Raport kwartalny za I kwartał 2015 roku
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Spółki Airway Medix S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za I kwartał 2015 r. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect? Załączniki: Raport kwartalny za I kwartał 2015 roku
Załączniki
Plik Opis
AWMSARaportIQ_2015-0.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Marek Orłowski Prezes Zarządu
Anna Aranowska-Bablok Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3373at

Podziel się opinią

Share
d3373at
d3373at