Trwa ładowanie...
d3xafkh

Akcjonariusze CDRL zdecydowali o wypłacie 0,85 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 18.05.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze CDRL zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 5,15 mln zł z zysku za 2015 r., co da wypłatę w wysokości 0,85 zł na akcję, wynika z uchwał walnego zgromadzenia.

Share
d3xafkh

" Zwyczajne walne zgromadzenie w dniu 17 maja 2016 roku podjęło uchwałę nr 7 w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015, zgodnie z którą część zysku netto za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku w kwocie 5 146 362,40 zł został przeznaczony na wypłatę dywidendy w wysokości 0,85 zł brutto, na jedną akcję. Pozostała część zysku w kwocie 3 025 682,07 zł zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w komunikacie.

Dzień dywidendy ustalono na 29 czerwca, zaś termin wypłaty dywidendy - na 20 lipca 2016 r.

Wypłatą dywidendy zostanie objętych 6 054 544 akcji spółki, co stanowi pulę wszystkich akcji CDRL.

W ub.r. akcjonariusze CDRL zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 4,5 mln zł, co dało 0,75 zł na akcję z zysku za 2014 r.

d3xafkh

W 2015 r. CDRL odnotowało 13,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 11,39 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2015 r. wyniósł 8,17 mln zł wobec 8,19 mln zł zysku rok wcześniej.

CDRL jest dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod marką własną Coccodrillo. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w październiku 2014 r.

(ISBnews)

d3xafkh

Podziel się opinią

Share
d3xafkh
d3xafkh