Trwa ładowanie...
d1wgrc8

Akcjonariusze GPW zdecydują 22 VI o 2,36 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 25.05.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zdecydują podczas walnego zgromadzenia zwołanego na 22 czerwca br. o przeznaczeniu 96,54 mln zł z zysku za 2015 r. i 2,52 z kapitału rezerwowego na dywidendę, co da łącznie 2,36 zł dywidendy na akcję, wynika z projektów uchwał na walne.

Share
d1wgrc8

"Ustala się dzień dywidendy na dzień 20 lipca 2016 r. Ustala się dzień wypłaty dywidendy na dzień 4 sierpnia 2016 r." - czytamy w projekcie uchwały.

Kwotę 369 377,40 zł z zysku netto za 2015 r. akcjonariusze mają przeznaczyć na kapitał rezerwowy.

Wskaźnik wypłaty dywidendy wyniesie 80,11% zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej, zaś stopa dywidendy 6,36% przy kapitalizacji GPW z dnia 19 maja 2016 r.

"Proponowana przez zarząd giełdy wysokość dywidendy jest zgodna z polityką dywidendową GPW. Polityka dywidendowa zakłada wypłatę dywidendy stosownie do rentowności i możliwości finansowych GPW, na poziomie powyżej 60% przypadającego akcjonariuszom GPW skonsolidowanego zysku netto grupy kapitałowej GPW za dany rok obrotowy, skorygowanego o udział w zyskach jednostek stowarzyszonych" - czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały.

d1wgrc8

W 2015 r. spółka miała 123,72 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 112,29 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2015 r. wyniósł 96,91 mln zł wobec 52,91 mln zł zysku rok wcześniej.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

(ISBnews)

d1wgrc8

Podziel się opinią

Share
d1wgrc8
d1wgrc8