Trwa ładowanie...
dlvsti6
giełda

Akcjonariusze Netii zdecydowali o 0,38 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 25.04.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Netii zdecydowali na walnym zgromadzeniu o ustaleniu kwoty dywidendy za 2016 r. w wysokości 0,38 zł na jedną akcję, podała spółka. Zarząd proponował wypłatę w wysokości 0,25 zł na akcję.

Share
dlvsti6

"Ogólna kwota dywidendy wynosi 132 402 018,32 zł, powiększona o kwotę wynikającą z iloczynu dywidendy na jedną akcję oraz ilości akcji serii L emitowanych w ramach kapitału warunkowego, o ile zostaną wyemitowane do dnia dywidendy, a następnie pomniejszona o kwotę wynikającą z iloczynu dywidendy na jedną akcję oraz ilości akcji własnych spółki nabytych w ramach programu nabywania akcji własnych spółki, które będą w posiadaniu spółki w dniu dywidendy" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie dzień dywidendy wyznaczono na 9 czerwca 2017 roku, a termin wypłaty dywidendy - na 6 lipca 2017 roku.

"W związku z prowadzonym programem nabywania akcji własnych, o którym mowa powyżej, ustalenie, na dzień podjęcia przez zwyczajne walne zgromadzenie uchwały nr 16 w sprawie podziału zysku za rok 2016, liczby wszystkich akcji spółki objętych dywidendą nie jest możliwe. Zarząd spółki przekaże do wiadomości publicznej liczbę wszystkich akcji objętych dywidendą osobnym raportem bieżącym" - podano także.

dlvsti6

W 2016 roku akcjonariusze Netii zdecydowali o przeznaczenie kwoty 139,29 mln zł na dywidendę, co oznaczało wypłatę w wysokości 0,40 zł na akcję.

W 2016 r. spółka miała 32,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2,21 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2016 r. wyniósł 15,13 mln zł wobec 20,22 mln zł zysku rok wcześniej.

Netia S.A. to operator telekomunikacyjny, dostawca usług telewizyjnych, internetu stacjonarnego oraz mobilnego, telefonii stacjonarnej, a także telefonii komórkowej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r.

(ISBEnews)

dlvsti6

Podziel się opinią

Share
dlvsti6
dlvsti6