Trwa ładowanie...
dz46gnu
29-01-2016 14:20

Akcjonariusze PKN Orlen zmienili skład rady nadzorczej (aktl.)

#
dochodzą szczegóły z obrad NWZA PKN Orlen i background dot. spółki
#

Share
dz46gnu

29.01. Płock (PAP) - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ) akcjonariuszy PKN Orlen na wniosek Skarbu Państwa wymieniło w piątek pięciu członków rady nadzorczej spółki. Rada liczy obecnie osiem osób - jednego członka może powołać jeszcze w odrębnym trybie Skarb Państwa.

Akcjonariusze PKN Orlen odwołali z rady nadzorczej jej wiceprzewodniczącego Leszka Pawłowicza, a także sekretarza Adama Ambrozika oraz Cezarego Banasińskiego, Grzegorza Borowca i Cezarego Możeńskiego.

Do rady nadzorczej powołano Adriana Dworzyńskiego - radcę prawnego, byłego pracownika Polkomtelu i Kancelarii Prezydenta RP (2006-07), którego kandydaturę zgłosiło Nationale-Nederlanden OFE, a także zgłoszonych przez Skarb Państwa: Mateusza Bochacika - adwokata, Agnieszkę Krzętowską - wykładowcę w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku, Remigiusza Nowakowskiego - prezesa Tauron Polska Energia i Arkadiusza Siwko - prezesa Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Z wcześniejszego składu rady pozostali w niej: Angelina Sarota - przewodnicząca (w radzie od 2008 r., a od 2013 r. jej przewodnicząca), Artur Gabor oraz Radosław Kwaśnicki.

dz46gnu

NWZ PKN Orlen z jednym punktem w porządku obrad - zmiany w radzie nadzorczej płockiego koncernu zwołano na wniosek Skarbu Państwa, będącego największym akcjonariuszem tej strategicznej spółki paliwowej; zwołanie posiedzenia resort Skarbu Państwa uzasadnił "koniecznością wzmocnienia nadzoru właścicielskiego nad działalnością spółki".

Zgodnie ze statutem płockiego koncernu rada nadzorcza może liczyć tam od 6 do 9 osób, przy czym jednego członka rady może wyznaczyć i odwołać Minister Skarbu Państwa, który nie musi w tej sprawie uzyskać akceptacji pozostałych akcjonariuszy. Jeszcze przed zmianami w składzie rady nadzorczej akcjonariusze spółki na wniosek Skarbu Państwa ustalili w piątek, że rada będzie miała docelowo pełen skład, czyli właśnie 9 członków.

Wśród pięciu powołanych przez NWZ PKN Orlen członków rady nadzorczej znalazł się ponownie Remigiusz Nowakowski - w radzie zasiadał on od 23 listopada 2015 r. do czwartku. O jego powołaniu i odwołaniu, zgodnie z przewidzianymi statutem spółki uprawnieniami, decydował Minister Skarbu Państwa. W innym już trybie, podczas piątkowych obrad akcjonariuszy płockiego koncernu, Skarb Państwa przedstawił kandydaturę Nowakowskiego na członka rady nadzorczej, która ostatecznie została przegłosowana.

W mediach, ale też w samym PKN Orlen, spekuluje się, że zmiany w tamtejszej radzie nadzorczej mogą być wstępem do zmian kadrowych w pięcioosobowym zarządzie spółki. Pojawiają się też głosy, że ze względu na dobre wyniki finansowe płockiego koncernu i zaawansowane strategiczne inwestycje, np. energetyczne, ewentualne zmiany personalne w zarządzie mogą okazać się niewielkie i nastąpić nieco później.

dz46gnu

W połowie grudnia 2015 r. rada nadzorcza PKN Orlen odwołała z zarządu ówczesnego prezesa Jacka Krawca i jednocześnie powołała na to stanowisko Wojciecha Jasińskiego, wieloletniego posła PiS, b. ministra Skarbu Państwa (2006-07). Po tej zmianie w zarządzie pozostali: Sławomir Jędrzejczyk - wiceprezes płockiego koncernu ds. finansowych oraz członkowie - odpowiedzialny za rozwój i energetykę Piotr Chełmiński, Krystian Pater - odpowiadający za produkcję oraz Marek Podstawa - nadzorujący sprzedaż.

Zgodnie ze statutem PKN Orlen, zarząd spółki może liczyć od 5 do 9 członków, łącznie z prezesem i wiceprezesami. Członków zarządu powołuje i odwołuje rada nadzorcza płockiego koncernu z wyjątkiem jednego, w sprawie powołania i odwołania którego decyzję podejmuje minister Skarbu Państwa, do czasu zbycia przez Skarb Państwa ostatniej akcji spółki.

Zysk netto grupy kapitałowej PKN Orlen za 12 miesięcy 2015 r. osiągnął 3 mld 233 mln zł, natomiast zysk jednostkowy netto płockiego koncernu wyniósł w tym czasie 1 mld 48 mln zł.

PKN Orlen przedstawiając w czwartek skonsolidowane dane finansowe podkreślił, że w 2015 r. osiągnął rekordowy wynik EBITDA LIFO wynoszący 8,7 mld zł (zysk operacyjny powiększony o amortyzację z wyłączeniem niegotówkowych efektów przeszacowania zapasów oraz odpisów aktualizujących majątek trwały), a sprzedaż produktów wzrosła tam w porównaniu z rokiem poprzednim do poziomu 38,7 mln ton przy przerobie prawie 31 mln ton ropy naftowej - największa w grupie spółki rafineria w Płocku przerobiła w ubiegłym roku 15,7 mln ton surowca. To także rekordowe wskaźniki.

dz46gnu

Prezes PKN Orlen podczas czwartkowej konferencji prasowej zwrócił uwagę, że obecna sytuacja makroekonomiczna jest "nieco inna niż w połowie 2014 r.", kiedy była zatwierdzana strategia spółki, dlatego - jak ocenił - "jej cele finansowe mogą wymagać nowego spojrzenia". "W związku z tym nie wykluczamy możliwości przeglądu strategii, by móc elastycznie reagować na zmiany w otoczeniu rynkowym. Chcemy także w większym stopniu wykorzystać potencjał koncernu w obszarze innowacji" - oświadczył Jasiński.

PKN Orlen jest największym podmiotem w branży rafineryjno-petrochemicznej w Polsce i jednym z największych w Europie. Posiada spółki zależne w Niemczech, Czechach, na Litwie, a także w Kanadzie - podmioty zajmujące się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej i gazu ziemnego.

Według danych publikowanych ostatnio przez PKN Orlen, Skarb Państwa ma 27,52 proc. akcji spółki, Nationale-Nederlanden OFE - 9,12 proc., Aviva OFE - 7,95 proc., a pozostali akcjonariusze, w tym instytucjonalni i indywidualni - 55,41 proc. W piątkowym posiedzeniu NWZA PKN Orlen uczestniczyło 464 akcjonariuszy, dysponujących 265 708 592 akcjami (głosami), co stanowi ok. 62 proc. kapitału zakładowego spółki.

dz46gnu
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dz46gnu
dz46gnu