Trwa ładowanie...

Aktywa netto TFI wzrosły w lutym o 1,4 proc., do 192,4 mld zł - IZFiA

10.03. Warszawa (PAP) - Aktywa netto zgromadzone w TFI wzrosły w lutym o 1,4 proc., do 192,4 mld zł - wynika z raportu Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz Analiz...

Share
Aktywa netto TFI wzrosły w lutym o 1,4 proc., do 192,4 mld zł - IZFiA
Źródło: Thinkstockphotos
d3z7jmz

10.03. Warszawa (PAP) - Aktywa netto zgromadzone w TFI wzrosły w lutym o 1,4 proc., do 192,4 mld zł - wynika z raportu Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz Analiz Online.

"Na koniec lutego polskie TFI zgromadziły w prowadzonych przez siebie funduszach środki o wartości 192,4 mld zł, co stanowi równowartość 46,25 mld euro. Wzrost aktywów netto w ciągu miesiąca wyniósł 2,6 mld zł, czyli 1,4 proc., a dynamika roczna przekroczyła 29 proc. Tym samym mieliśmy do czynienia z kontynuacją trendu wzrostowego, który w kontekście aktywów zarządzanych przez krajowe TFI trwa już 21 miesięcy" - napisano.

"Kluczowy dla wzrostu aktywów w lutym okazał się wynik zarządzania, bowiem ponad 75 proc. funduszy zakończyło miesiąc z dodatnią stopą zwrotu. Również bilans sprzedaży był dodatni i według szacunków Analiz Online wyniósł 0,5 mld zł" - dodano.

d3z7jmz

W sumie od początku roku aktywa zgromadzone w funduszach inwestycyjnych wzrosły o 3,5 mld zł.

Liderem pod względem dynamiki w lutym okazały się fundusze surowcowe, których aktywa wzrosły o 9,5 proc., do 272 mln zł.

Wysoką dynamikę aktywów odnotowały także fundusze akcyjne. W sumie wartość środków zgromadzonych w funduszach akcji wzrosła o 6,8 proc. do 32,4 mld zł na koniec lutego.

"Wzrosty dotyczyły przede wszystkim rozwiązań, których środki lokowane są na rynku polskim (7,1 proc.). W przypadku funduszy akcji zagranicznych najwyższą dynamikę zmian osiągnęły fundusze inwestujące na rynkach rozwiniętych oraz sektorowe. Na drugim biegunie znalazły się natomiast fundusze akcji rosyjskich. Aktywa w nich zgromadzone zmniejszyły się o 12 proc. do 60,5 mln zł" - dodano.

d3z7jmz

Z raportu wynika, że kilkuprocentową dynamikę przyrostu zarządzanych środków odnotowały także fundusze sekurytyzacyjne, dzięki udanej emisji certyfikatów kilku produktów (o 4,4 proc.) oraz fundusze mieszane, których aktywa wzrosły o 2,4 proc. do 21,6 mld zł.

Wartość funduszy stabilnego wzrostu powiększyła się o 2,7 proc., do 11,2 mld zł. Funduszom mieszanym sprzyjały wzrosty na rynku akcji, a także udany miesiąc na rynku długu skarbowego.

Indeks obligacji skarbowych IROS zyskał w skali miesiąca 1,44 proc., a indeks grupujący papiery o 10-letnim terminie do wykupu IROS-10 aż 2,77 proc.

"Wszystkie fundusze polskich obligacji skarbowych wypracowały zyski, które wyniosły średnio 1,2 proc., a rozwiązania o uniwersalnej strategii zyskały średnio 1,1 proc. Mimo nadwyżki wypłat nad wpłatami, aktywa w nich zgromadzone wzrosły łącznie o 0,6 proc. Chociaż ich udział w rynku spadł do 22,7 proc., wciąż pozostają jego największym segmentem. Podobnie jak w poprzednich miesiącach rosły przede wszystkim aktywa funduszy dłużnych korporacyjnych (o 4,8 proc. do 8,5 mld zł) oraz inwestujących za granicą (o 3,1 proc. do blisko 5,7 mld zł)" - napisano.

d3z7jmz

"Ostatnią grupą, która w końcu lutego zarządzała większymi aktywami niż miesiąc wcześniej, były fundusze absolutnej stopy zwrotu. Zgromadzone w nich środki wzrosły na przestrzeni lutego o 1,1 proc. do 8,7 mld zł" - dodano.

W pozostałych przypadkach nastapił spadek wartości aktywów.

"Największym zaskoczeniem był spadek wartości środków zgromadzonych w funduszach gotówkowych i pieniężnych. Po wielu miesiącach ogromnej popularności, w lutym odnotowały one spadek zainteresowania. W efekcie ich aktywa zmniejszyły się o blisko 130 mln zł, czyli o 0,6 proc., spadając poniżej poziomu 22 mld zł" - napisano.

"Ujemną dynamikę, na poziomie 1,7 proc. odnotowały także fundusze ochrony kapitału. Jednak było to głównie efektem modyfikacji strategii jednego z funduszy, a co za tym idzie zmiany jego klasyfikacji" - dodano. (PAP)

mj/ jtt/

d3z7jmz

Podziel się opinią

Share
d3z7jmz
d3z7jmz