Trwa ładowanie...
d2ao397

Aktywa zagranicznych TFI wzrosły o 37% r/r do 6,8 mld zł na koniec 2014 r.

Warszawa, 06.02.2015 (ISBnews) - Aktywa zgromadzone w funduszach sześciu monitorowanych przez Analizy Online instytucji zagranicznych oferujących swoje fundusze polskim klientom powiększyły się o 1,85 mld zł w ciągu 12 miesięcy do 6,8 mld zł na koniec grudnia.

Share
d2ao397

Najsłabszy w minionym roku był ostatni kwartał, w którym dynamika aktywów spadła do zaledwie 2% w porównaniu do 14% w poprzednich dwóch kwartałach. Wartość aktywów w USD wyniosła 1,95 mld USD na koniec 2014 roku.

"Wolniejszy przyrost aktywów w IV kwartale spowodowany był mniejszym zainteresowaniem klientów funduszami. Saldo wpłat i wypłat szacujemy na ok. +0,1 mld zł, podczas, gdy w poprzednich 2 kwartałach znacznie przekraczało +0,5 mld zł. W całym 2014 roku klienci wpłacili do funduszy o prawie +1,5 mld zł więcej niż z nich wypłacili" - czytamy w raporcie.

W ujęciu ilościowym, najwięcej - o ponad 850 mln zł - wzrosły aktywa funduszy dłużnych, których wartość na koniec roku sięgnęła 3,7 mld zł. Mimo to, ich udział w rynku nieznacznie spadł do 54%. W tym czasie wartość środków zgromadzonych w funduszach akcyjnych przyrosła o ponad 750 mln zł, czyli o ponad połowę do ponad 2,2 mld zł.

d2ao397

"W przypadku funduszy dłużnych klienci wybierali przede wszystkim rozwiązania, których aktywa lokowane są globalnie. Wybierając rynek akcji, decydowali się natomiast głównie na inwestycje w Azji (w tym w Indiach) oraz na fundusze mające ekspozycję na wiele regionów (globalne)" - czytamy także.

Aktywa pochodzą od instytucji zagranicznych, których tytuły uczestnictwa były dystrybuowane na podstawie notyfikacji Komisji Nadzoru Finansowego, oraz w wyniku sprzedaży poprzez ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe.

(ISBnews)

d2ao397

Podziel się opinią

Share
d2ao397
d2ao397