Trwa ładowanie...
d16yf5f
d16yf5f
espi

ALCHEMIA - Wejście organizacji związkowej w spór zbiorowy. (115/2014)

ALCHEMIA - Wejście organizacji związkowej w spór zbiorowy. (115/2014)
Share
d16yf5f
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 115 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-21
Skrócona nazwa emitenta
ALCHEMIA
Temat
Wejście organizacji związkowej w spór zbiorowy.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Spółki Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie (zwana dalej: Emitentem, Spółką) informuje, że w dniu 21 listopada 2014 r., zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, Emitent złożył w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Warszawie zawiadomienie o wejściu w spór zbiorowy z Pracodawcą kolejnej z organizacji związkowych działających na terenie Emitenta. Powodem wejścia w spór zbiorowy jest odmowa Emitenta realizacji żądań organizacji związkowej w zakresie podwyższenia wynagrodzeń dla pracowników Spółki. Zarząd Emitenta podjął odpowiednie działania, zgodne z przepisami ustawy z dnia 23 maja 1991r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Podstawę prawną sporządzenia niniejszego raportu stanowi art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2013.1382 j.t.).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ALCHEMIA SA
(pełna nazwa emitenta)
ALCHEMIA Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-842 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul Łucka 7/9
(ulica) (numer)
(0-22) 658 64 52 (0-22) 658 64 55
(telefon) (fax)
biuro@alchemiasa.pl www.alchemiasa.pl
(e-mail) (www)
747-000-60-96 530544669
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-21 Karina Wściubiak - Hankó Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d16yf5f

Podziel się opinią

Share
d16yf5f
d16yf5f