Trwa ładowanie...
d2wxi72
d2wxi72
espi

ALCHEMIA - Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 ustawy o obrocie. (9/2014)

ALCHEMIA - Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 ustawy o obrocie. (9/2014)
Share
d2wxi72

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-02-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ALCHEMIA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 ustawy o obrocie. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Emitent Alchemia S.A. informuje, że w dniu 21.02.2014 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U z 2005r., Nr 183, poz.1538, ze zm.) od Członka Rady Nadzorczej Emitenta, informujące o transakcjach sprzedaży akcji Emitenta. Treść zawiadomienia: 1) Imię i nazwisko osoby obowiązanej do przekazania informacji: Członek Rady Nadzorczej 2) Wskazanie przyczyny przekazania informacji, z określeniem więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną do przekazania informacji z Emitentem: Osoba przekazująca informację jest Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta. 3) Wskazanie instrumentu finansowego oraz Emitenta, których dotyczy informacja: Akcje spółki Alchemia S.A. 4) Data zawarcia/ rozliczenia, rodzaj transakcji, wolumen, średnia cena, tryb zawarcia transakcji 1. 11.02.2014/11.02.2014, sprzedaż akcji w ilości 500.000 szt., za średnią cenę 5,30 PLN/szt., transakcja pakietowa 2. 13.02.2014/13.02.2014, sprzedaż akcji w ilości 500.000 szt., za średnią cenę 5,30 PLN/szt.,
transakcja pakietowa 5) Miejsce transakcji: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ALCHEMIA SA
(pełna nazwa emitenta)
ALCHEMIA Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-842 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul Łucka 7/9
(ulica) (numer)
(0-22) 658 64 52 (0-22) 658 64 55
(telefon) (fax)
biuro@alchemiasa.pl www.alchemiasa.pl
(e-mail) (www)
747-000-60-96 530544669
(NIP) (REGON)
d2wxi72

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-21 Rafał Regulski Wiceprezes Zarządu/ Dyrektor ds. Finansowych
2014-02-21 Małgorzata Sochocka Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2wxi72

Podziel się opinią

Share
d2wxi72
d2wxi72