Trwa ładowanie...
d475uwf
espi

ALTA - Dokooptowanie członka Rady Nadzorczej ALTA S.A. (25/2014)

ALTA - Dokooptowanie członka Rady Nadzorczej ALTA S.A. (25/2014)

Share
d475uwf

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 25 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-02 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ALTA | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Dokooptowanie członka Rady Nadzorczej ALTA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ALTA S.A. informuje, że w dniu 1 grudnia 2014r. Rada Nadzorcza ALTA S.A., na podstawie Art. 14 pkt 6 Statutu Spółki podjęła uchwałę w sprawie dokooptowania Pana Adama Parzydeł do Rady Nadzorczej ALTA S.A. Zgodnie ze Statutem Rada Nadzorcza przedstawi do zatwierdzenia najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, Pana Adama Parzydeł jako członka Rady Nadzorczej ALTA S.A. Dokooptowanie nastąpiło w związku z rezygnacją z dniem 1 października 2014r. Pana Erwina Plichcińskiego z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej ALTA S.A. (raport bieżący 23/2014r.) Pan Adam Parzydeł złożył oświadczenie, że nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności ALTA S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub jako członek organu innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Adam Parzydeł nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Informacje dotyczące
wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej stanowią załącznik do niniejszego raportu. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | C V ADAM PARZYDEŁ.pdf | Informacje dotyczące wykształcenia i przebiegu pracy zawodowej Pana Adama Parzydeł | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d475uwf

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | ALTA SA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | ALTA | | Developerska (dev) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 00-108 | | Warszawa | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Zielna | | 37 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | 022 3386629, 3386620 | | 022 721 38 57 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | info@tup.com.pl | | www.altasa.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 527-010-29-48 | | 012835824 | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-02 Robert Jacek Moritz Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d475uwf

Podziel się opinią

Share
d475uwf
d475uwf