Trwa ładowanie...
d14kiun

ALTERCO - Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonar...

ALTERCO - Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Alterco S.A. na II części obrad w dniu 19.07.2013 r. (29/2013)

Share
d14kiun

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 29 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ALTERCO | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Alterco S.A. na II części obrad w dniu 19.07.2013 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Alterco S.A przekazuje, poniżej, wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na drugiej części Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanego na dzień 29.06.2013 r., która odbyła się w dniu 19 lipca 2013 r. 1. Benefia Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group Liczba zarejestrowanych akcji: 276 000 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 276 000 % udział w liczbie głosów obecnych na WZA: 16,87% % udział głosów zarejestrowanych w ogólnej liczbie głosów: 4,73% 2. Best Assets Sp. z o. o. Liczba zarejestrowanych akcji: 345 632 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 345 632 % udział w liczbie głosów obecnych na WZA: 21,12% % udział głosów zarejestrowanych w ogólnej liczbie głosów: 5,92% 3. Stoneshore Consultants Ltd. Liczba zarejestrowanych akcji: 737 240 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 737 240 % udział w liczbie głosów obecnych na WZA: 45,05% % udział głosów zarejestrowanych w ogólnej liczbie głosów: 12,64% 4. TIGA S.A. Liczba zarejestrowanych akcji:
200 000 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 200 000 % udział w liczbie głosów obecnych na WZA: 12,22% % udział głosów zarejestrowanych w ogólnej liczbie głosów: 3,43% | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d14kiun

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ALTERCO SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ALTERCO | | Developerska (dev) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-124 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Rondo ONZ | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 22-697-65-90 | | 22-697-65-91 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | alterco@alterco.eu | | www.alterco.eu | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 815-00-02-909 | | 690026663 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-19 Zbigniew Zuzelski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d14kiun

Podziel się opinią

Share
d14kiun
d14kiun