Trwa ładowanie...
d380b9n
d380b9n
espi

ALTERCO - Zamknięcie emisji obligacji serii F (26/2011)

ALTERCO - Zamknięcie emisji obligacji serii F (26/2011)
Share
d380b9n
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2011
Data sporządzenia: 2011-04-20
Skrócona nazwa emitenta
ALTERCO
Temat
Zamknięcie emisji obligacji serii F
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ALTERCO S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 19.04.2011 r. Spółka dokonała przydziału obligacji serii F, wyemitowanych na podstawie Uchwały Nr 2 Zarządu Spółki z dnia 17 marca 2011 r.Przydzielono 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) obligacji serii F, o numerach od 00001 do 50000, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda.Zgodnie z Uchwałą Nr 3 Zarządu Spółki z dnia 19 kwietnia 2011 r. emisja obligacji serii F została zamknięta.O emisji obligacji serii F Emitent informował w raporcie bieżącym nr 22/2011 z 18 marca 2011 r.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ALTERCO SA
(pełna nazwa emitenta)
ALTERCO Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-828 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jana Pawła II 15
(ulica) (numer)
22-697-65-90 22-697-65-91
(telefon) (fax)
alterco@alterco.eu www.alterco.eu
(e-mail) (www)
815-00-02-909 690026663
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-20 Zbigniew Zuzelski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d380b9n

Podziel się opinią

Share
d380b9n
d380b9n