Trwa ładowanie...
d2v8619

ALTERCO - Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Alterco SA poniżej pro...

ALTERCO - Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Alterco SA poniżej progu 10% (80/2011)

Share
d2v8619

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 80 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ALTERCO | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Alterco SA poniżej progu 10% | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ALTERCO S.A. informuje, że w dniu 06.12.2011 r. otrzymał od Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., z siedzibą w Warszawie, zawiadomienie o następującej treści: "Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (dalej: Bank) w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (DzU nr 184 poz. 1539 ze zm.) niniejszym informuje, iż w wyniku zbycia 125.000 akcji Alterco S.A. (dalej: Spółka) w transakcji pakietowej zawartej w dniu 30.11.2011r., rozliczonej w dniu 01.12.2011r., udział w ogólnej liczbie głosów Spółki posiadanych przez Bank zmniejszył się poniżej progu 10%. Przed zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów Bank posiadał 563.500 akcji spółki Alterco S.A., które stanowiły 11,50% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz dawały 563.500 głosów, które stanowiły 11,50% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. Aktualnie Bank posiada
438.500 akcji spółki Alterco S.A., które stanowią 8,95% udziału w kapitale zakładowym tej spółki oraz dają 438.500 głosów, które stanowią 8,95% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2v8619

| | | ALTERCO SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ALTERCO | | Developerska (dev) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-828 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Jana Pawła II | | 15 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22-697-65-90 | | 22-697-65-91 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | alterco@alterco.eu | | www.alterco.eu | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 815-00-02-909 | | 690026663 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-07 Zbigniew Zuzelski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2v8619

Podziel się opinią

Share
d2v8619
d2v8619