Trwa ładowanie...
d4l4wad

Altus TFI przejął zarządzanie portfelami inwestycyjnymi TFI SKOK

Warszawa, 02.03.2015 (ISBnews) - Altus TFI podpisało umowę z TFI Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych (TFI SKOK) na mocy której przejął zarządzanie portfelami inwestycyjnymi funduszy i subfunduszy TFI SKOK, podała spółka w komunikacie. 

Share
d4l4wad

"Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych informuje o zawarciu w dniu 26 lutego 2015 r. umów z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo Kredytowych z siedzibą w Sopocie w przedmiocie przejęcia zarządzania portfelami inwestycyjnymi funduszy i subfunduszy TFI SKOK" - czytamy w komunikacie.

Jak podano w komunikacie, stronami umów są spółka oraz SKOK TFI działające w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz SKOK Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, a także SKOK Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Rynku Pieniężnego.

Na podstawie umów SKOK TFI zleca spółce przejęcie zarządzania portfelami następujących funduszy/ subfunduszy:

d4l4wad

- Subfundusz SKOK Akcji wydzielony w ramach SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty,

- Subfundusz SKOK Etyczny 2 wydzielony w ramach SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty,

- Subfundusz SKOK Obligacji wydzielony w ramach SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty,

- SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego.

d4l4wad

"Spółka będzie zarządzała portfelami funduszy inwestycyjnych i subfunduszy odpłatnie" - podała spółka w komunikacie.

Umowa wchodzi w życie z dniem 2 marca 2015 r.

Na początku lutego 2015 r. Altus TFI złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodę na przejęcie TFI SKOK. Dzięki przejęciu TFI SKOK aktywa zarządzanych przez Altus TFI funduszy zwiększą się o 27% - do ponad 4,5 mld zł, co z razem z aktywami w asset management daje kwotę 7,58 mld zł.

TFI SKOK prowadzi działalność w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi od 21 lipca 2004 r. Na koniec grudnia 2014 r. wartość zarządzanych aktywów netto wynosiła 965,37 mln zł.

d4l4wad

Niezależne Altus TFI działa na rynku sześć lat - 2 grudnia 2008 r. firma otrzymała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności, w tym na tworzenie i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi (pierwszy Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ wystartował 15 lipca 2009 r.). Na 2014 r. wartość aktywów netto funduszy oraz portfeli zarządzanych w ramach usługi asset management wynosiła łącznie 6 620,03 mln zł - o 47,14% (tj. o 2 120,78 mln zł) więcej niż rok wcześniej.

(ISBnews)

d4l4wad

Podziel się opinią

Share
d4l4wad
d4l4wad