Trwa ładowanie...
d1ehdeo
d1ehdeo
espi

ALTUS TFI S.A. - Przejęcie od Copernicus Capital TFI S.A. zarządzania ULTIMO Niestandaryzowany Se ...

ALTUS TFI S.A. - Przejęcie od Copernicus Capital TFI S.A. zarządzania ULTIMO Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (19/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d1ehdeo
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-02
Skrócona nazwa emitenta
ALTUS TFI S.A.
Temat
Przejęcie od Copernicus Capital TFI S.A. zarządzania ULTIMO Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 52/2014 sporządzonego w dniu 5 grudnia 2014 r. ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: "Towarzystwo") informujemy, iż ziściły się przesłanki wskazane w umowie z dnia 4 grudnia 2014 r. zawartej pomiędzy Towarzystwem a Copernicus Capital TFI SA, której przedmiotem było przejęcie przez Towarzystwo zarządzania funduszem ULTIMO Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Tym samym wobec wypełnienia przesłanek wskazanych w ww. umowie z dniem 1 marca 2015 r. Towarzystwo przejęło zarządzanie ULTIMO NS FIZ i stało się organem Funduszu.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
(pełna nazwa emitenta)
ALTUS TFI S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-696 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
PANKIEWICZA 3
(ulica) (numer)
(0-22) 380 32 85 (0-22) 380 32 86
(telefon) (fax)
biuor@altustfi.pl www.altustfi.pl
(e-mail) (www)
1080003690 141158275
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-02 Andrzej Zydorowicz Członek Zarządu
2015-03-02 Witold Chuść Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ehdeo

Podziel się opinią

Share
d1ehdeo
d1ehdeo