Trwa ładowanie...
d2pv8kr
d2pv8kr
espi

AMPLI - Informacja o akcjonariuszach uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ...

AMPLI - Informacja o akcjonariuszach uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. (1/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2pv8kr

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-02 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | AMPLI | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja o akcjonariuszach uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 2 Ustawy o ofercie - WZA lista akcjonariuszy uprawnionych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | TREŚĆ RAPORTU: KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH POLSKA AGENCJA PRASOWA. Informacja o akcjonariuszach uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Spółka Akcyjna "AMPLI" w upadłości układowej podaje wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy "AMPLI" S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki w dniu 7 stycznia 2015 roku. 1) Waldemar Madura - właściciel 494.000 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) - suma głosów z akcji: 2.470.000, 2) Artur Kostyrzewski - właściciel 460.000 (słownie: czterysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) - suma głosów z akcji: 2.300.000. PODSTAWA PRAWNA: Raport przekazywany jest na podstawie art. 70 punkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.05.184.1539) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

AMPLI SA w upadłości układowej
(pełna nazwa emitenta)
AMPLI Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
33-100 Tarnów
(kod pocztowy) (miejscowość)
Przemysłowa 27
(ulica) (numer)
014 6326666 014 6326668
(telefon) (fax)
biuro@ampli.com.pl www.ampli.com.pl
(e-mail) (www)
873-10-04-844 850328892
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-02 Waldemar Madura Prezes Zarządu Waldemar Madura
2015-01-02 Katarzyna Madura Członek Zarządu Katarzyna Madura

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2pv8kr

Podziel się opinią

Share
d2pv8kr
d2pv8kr