Trwa ładowanie...
d15i17x

AMPLI - Informacja o akcjonariuszach uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ...

AMPLI - Informacja o akcjonariuszach uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. (1/2015)

Share
d15i17x

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-02 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | AMPLI | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja o akcjonariuszach uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 2 Ustawy o ofercie - WZA lista akcjonariuszy uprawnionych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | TREŚĆ RAPORTU: KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH POLSKA AGENCJA PRASOWA. Informacja o akcjonariuszach uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Spółka Akcyjna "AMPLI" w upadłości układowej podaje wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy "AMPLI" S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki w dniu 7 stycznia 2015 roku. 1) Waldemar Madura - właściciel 494.000 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) - suma głosów z akcji: 2.470.000, 2) Artur Kostyrzewski - właściciel 460.000 (słownie: czterysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) - suma głosów z akcji: 2.300.000. PODSTAWA PRAWNA: Raport przekazywany jest na podstawie art. 70 punkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.05.184.1539) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d15i17x

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AMPLI SA w upadłości układowej | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AMPLI | | Handel (han) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 33-100 | | Tarnów | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Przemysłowa 27 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 014 6326666 | | 014 6326668 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro@ampli.com.pl | | www.ampli.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 873-10-04-844 | | 850328892 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-02 Waldemar Madura Prezes Zarządu Waldemar Madura
2015-01-02 Katarzyna Madura Członek Zarządu Katarzyna Madura

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d15i17x

Podziel się opinią

Share
d15i17x
d15i17x