Trwa ładowanie...
d3myzj0

AMPLI - Informacja o terminach przekazywania raportów okresowych w 2012 roku (1/2012)

AMPLI - Informacja o terminach przekazywania raportów okresowych w 2012 roku (1/2012)

Share
d3myzj0

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | AMPLI | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o terminach przekazywania raportów okresowych w 2012 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | TREŚĆ RAPORTU: Zarząd Ampli S.A. działając na podstawie par.103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w 2012r.: 1. Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne: - IV kwartał 2011r. - 29.02.2012r. - I kwartał 2012r. - 15.05.2012r. - III kwartał 2012r. - 14.11.2012r. Jednocześnie emitent informuje, że w oparciu o par.101 ust. 2 w/w Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować raportu za II kwartał 2012r. 2. Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2012r. - 31.08.2012r. 3. Raporty roczne: - jednostkowy raport roczny za 2011r. - 30.04.2012r. - skonsolidowany raport roczny za 2011r. - 30.04.2012r. Jednocześnie zgodnie z par.83 ust. 1 i ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. w
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd Ampli S.A. oświadcza, że nie będzie publikował odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz raportu półrocznego, oraz że zamierza publikować skonoslidowane raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe i skonsolidowany raport półroczny zawierający półoczne skrócone sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu dotyczącego tego sprawozdania. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3myzj0

| | | AMPLI SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | AMPLI | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 33-100 | | Tarnów | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Przemysłowa 27 | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 014 6326666 | | 014 6326668 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@ampli.com.pl | | www.ampli.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 873-10-04-844 | | 850328892 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-31 Waldemar Madura Prezes Zarządu Waldemar Madura
2012-01-31 Maria Koszek Główny Księgowy - Prokurent Maria Koszek

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3myzj0

Podziel się opinią

Share
d3myzj0
d3myzj0