Trwa ładowanie...
d4gxrn6
espi

AMPLI - Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie AMPLI S.A. w dniu ...

AMPLI - Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie AMPLI S.A. w dniu 23 czerwca 2014r. (15/1014)
Share
d4gxrn6
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 1014
Data sporządzenia: 2014-06-24
Skrócona nazwa emitenta
AMPLI
Temat
Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie AMPLI S.A. w dniu 23 czerwca 2014r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
TREŚĆ RAPORTU: Zarząd AMPLI S.A. przedstawia treść uchwał, podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 23 czerwca 2014 roku. Jednocześnie AMPLI S.A. informuje, że do protokołu ze ZWZA AMPLI S.A. z dnia 23 czerwca 2014r. nie zgłoszony został żaden sprzeciw. PEŁNA TREŚĆ RAPORTU W ZAŁĄCZENIU PODSTAWA PRAWNA: Raport jest przekazywany na podstawie § 38 ust.1 pkt.7) Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. z 2009r. Nr 33, poz. 259) oraz art 56 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Załączniki
Plik Opis
RB152014.doc Informacja o treści uchwał podjętych przez ZWZA AMPLI S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

AMPLI SA
(pełna nazwa emitenta)
AMPLI Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
33-100 Tarnów
(kod pocztowy) (miejscowość)
Przemysłowa 27
(ulica) (numer)
014 6326666 014 6326668
(telefon) (fax)
biuro@ampli.com.pl www.ampli.com.pl
(e-mail) (www)
873-10-04-844 850328892
(NIP) (REGON)
d4gxrn6

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-06-24 Waldemar Madura Prezes Zarządu Waldemar Madura
2014-06-24 Katarzyna Madura Członek Zarządu Katarzyna Madura

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4gxrn6

Podziel się opinią

Share
d4gxrn6
d4gxrn6