Trwa ładowanie...
d2bvirz
d2bvirz
espi

AMREST - RB 112/2014 Uchwała Rady Nadzorczej AmRest o powołaniu Członka Zarządu (112/2014)

AMREST - RB 112/2014 Uchwała Rady Nadzorczej AmRest o powołaniu Członka Zarządu (112/2014)
Share
d2bvirz

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 112 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-21 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | AMREST | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | RB 112/2014 Uchwała Rady Nadzorczej AmRest o powołaniu Członka Zarządu | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd AmRest Holdings SE (?AmRest?, ?Spółka?) informuje, że w dniu 20 listopada 2014 roku Rada Nadzorcza AmRest podjęła uchwałę o powołaniu Pana Jacka Trybuchowskiego na Członka Zarządu AmRest. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Pan Trybuchowski pełnił już funkcję Członka Zarządu Spółki w latach 2008-2010. Pan Jacek Trybuchowski jest absolwentem Uniwersytetu Szczecińskiego, gdzie ukończył studia magisterskie na kierunku Marketing i Zarządzanie, a także Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie, gdzie zdobył licencjat z Handlu Zagranicznego. Pracę w AmRest rozpoczął jeszcze jako student w 1993 roku. W ciągu ostatnich 21 lat Pan Trybuchowski pełnił różne funkcje, począwszy od Asystenta Kierownika oraz Kierownika Restauracji Pizza Hut, poprzez Kierownika Regionalnego (Area Coach) Pizza Hut i KFC, Dyrektora ds. Sieci Dostaw (Supply Director), Menadżera ds. Dostosowań (Align Manager), Kierownika Działu Planowania i Analiz (P&A Manager), Prezydenta Marki Pizza Hut, a także Kierownika biznesu
AmRest na Węgrzech (Country Manager), Dyrektora Nowych Rynków, Dyrektora ds. Fuzji i Przejęć do - obecnie - Prezydenta Dywizji Rosyjskiej. Z rynkiem rosyjskim Jest związany od 2004 roku. Jako Dyrektor Nowych Rynków Pan Trybuchowski był zaangażowany we wszystkie aspekty ekspansji Spółki w Rosji, na Węgrzech, w Bułgarii i Serbii. Jako Dyrektor ds. Fuzji i Przejęć był odpowiedzialny za ustalanie strategii fuzji i przejęć, zdefiniowanie kryteriów, poszukiwanie potencjalnych akwizycji, negocjowanie transakcji oraz zatrudnianie i rozwój zespołu integracyjnego. Ma na swoim koncie dwie udane akwizycje biznesu węgierskiego i rosyjskiego. Obecnie, jako Prezydent Dywizji Rosyjskiej, odpowiedzialny jest za rozwój tego rynku. Pan Trybuchowski aktywnie pełni rolę Członka Zarządu AmRest Sp. z o.o., przyczyniając się do ustalania i realizacji strategii AmRest, rozwoju pracowników, kultury organizacyjnej oraz systemów funkcjonujących w Spółce. Jest również członkiem Rady Dyrektorów Grupy Blue Horizon (biznesu AmRest w
Chinach). Od 2003 do 2005 roku pracował dla Yum!, początkowo w Europie, a następnie jako Dyrektor Operacyjny Rostik/KFC w Moskwie. Pan Trybuchowski poinformował, że nie prowadzi działalności w jego ocenie konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w ramach przedsiębiorstwa oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej do AmRest jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej. Pan Trybuchowski nie figuruje również w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | RB 112/2014 Resolution of AmRest Supervisory Board on appointment of Management Board Member;AmRest Holdings SE (“AmRest”, “the Company”) informs, that on November 20th, 2014 the Supervisory Board of AmRest adopted a resolutions on appointing Mr. Jacek Trybuchowski to hold the position of AmRest’s Management Board Member. The resolution become effective upon its adoption. Mr. Trybuchowski had previously acted as the member of the Company’s Management Board since 2008 till 2010.;Mr. Jacek Trybuchowski graduated from University of Szczecin, with master degree in Management and Marketing. Additionally, he studied at West Pomeranian Business School in Szczecin, achieving Bachelor’s degree in International Trade.;He started his career at AmRest in 1993, as a student. During past 21 years Mr. Trybuchowski held numerous positions at the Company, ranging from Assistant Manager and General Manager of Pizza Hut, Area Coach of Pizza Hut and KFC, through Supply Director, Align Manager, P&A Manger, Pizza Hut Brand
President to Country Manager for Hungary, New Markets Director, Mergers & Acquisition Director and - currently - Russia Division President. He has been involved in Russian market since 2004.;As New Markets Director Mr. Trybuchowski was engaged in expansion of AmRest portfolio into Russia, Hungary, Bulgaria and Serbia. As Mergers & Acquisition Director he defined M&A strategy, including investment criteria, identifying potential targets and leading integration teams. successfully completed acquisitions of Hungarian and Russian businesses. Nowadays, as Russia Division President, he is responsible for development of Russian market.;Mr. Trybuchowski actively acts as a Board Member of AmRest Sp. z o.o. contributing to the development of AmRest culture, people and systems, in accordance with AmRest strategy. He is also a Member of the Board of Directors of Blue Horizon Group (AmRest China).;Between 2003 and 2005 he worked for Yum!, primarily in Europe and then became Operational Director of Rostik/KFC in
Russia.;Mr. Trybuchowski informed that he is not conducting other activities which are competitive in relation to the issuer, and is not engaged in a competitive company or partnership, as a partner in a civil-law or general partnership or as a member of a governing body of an incorporated company or any other competitive legal person. Mr. Trybuchowski is not listed in the Insolvent Debtor Register kept in accordance of the Law on National Court Register.;Legal act: Art. 56 Sec. 1 Point 2 of Act on public offering, conditions governing the introduction of financial instruments to organized trading and public companies dated July 29th 2005 | | |
| | | | |

d2bvirz

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

AmRest Holdings SE
(pełna nazwa emitenta)
AMREST Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-365 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
pl. Grunwaldzki 25-27
(ulica) (numer)
071 386 1235 071 386 1060
(telefon) (fax)
ir@amrest.eu www.amrest.eu
(e-mail) (www)
1010002998 020891041
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-21 Mark Chandler Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2bvirz

Podziel się opinią

Share
d2bvirz
d2bvirz