Trwa ładowanie...
d2jl1so

AMREST - RB 13/2014 Sprostowanie Suplementu do Sprawozdania Zarządu AmRest za rok 2013 dotyczące ...

AMREST - RB 13/2014 Sprostowanie Suplementu do Sprawozdania Zarządu AmRest za rok 2013 dotyczące informacji o pożyczkach między podmiotami powiązanymi (13/2014)

Share
d2jl1so
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2014
Data sporządzenia: 2014-03-21
Skrócona nazwa emitenta
AMREST
Temat
RB 13/2014 Sprostowanie Suplementu do Sprawozdania Zarządu AmRest za rok 2013 dotyczące informacji o pożyczkach między podmiotami powiązanymi
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd AmRest Holdings SE ("AmRest", "Spółka") w ramach sprostowania opublikowanego w dniu 14 marca 2014 roku Suplementu do Sprawozdania Zarządu AmRest za rok 2013 (RS 2013), przekazuje w załączeniu tabelę przedstawiającą skorygowane informacje o pożyczkach między podmiotami powiązanymi. W tabeli, stanowiącej część Załącznika nr 10: "Kredyty i pożyczki" Suplementu do Sprawozdania Zarządu, omyłkowo przedstawiono niepoprawne wartości udzielonych pożyczek.
Załączniki
Plik Opis
Tabela Pożyczki między podmiotami powiązanymi.pdf Tabela- Pożyczki między podmiotami powiązanymi
Table Loans between related entities.pdf Table- Loans between related entities

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
RB 13/2014 Emendation of the Supplement to AmRest 2013 Directors’ Report regarding information on loans between AmRest related entities.;The Management Board of AmRest Holdings SE (“AmRest”, “the Company”) as a emendation of the Supplement to AmRest 2013 Directors’ Report (RS 2013), published on 14 March 2014, provides in the attachment a table presenting the corrected information on loans between related entities. The table is a part of the Appendix No. 10: “Loans and borrowings” of the Supplement to the Directors’ Report and mistakenly shows incorrect amounts of loans.;Legal act: Art. 56 Sec. 1 Point 2 of Act on public offering, conditions governing the introduction of financial instruments to organized trading and public companies dated July 29th 2005

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2jl1so

| | | AmRest Holdings SE | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | AMREST | | Spożywczy (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 50-365 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | pl. Grunwaldzki | | 25-27 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 071 386 1235 | | 071 386 1060 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ir@amrest.eu | | www.amrest.eu | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 1010002998 | | 020891041 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Mark Chandler Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2jl1so

Podziel się opinią

Share
d2jl1so
d2jl1so