Trwa ładowanie...
d1j68e8

AMREST - RB 58/2015 Aneks do Umowy Zakupu Udziałów ? Marinopoulos Coffee Companies (58/2015)

AMREST - RB 58/2015 Aneks do Umowy Zakupu Udziałów ? Marinopoulos Coffee Companies (58/2015)

Share
d1j68e8
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 58 / 2015
Data sporządzenia: 2015-05-09
Skrócona nazwa emitenta
AMREST
Temat
RB 58/2015 Aneks do Umowy Zakupu Udziałów ? Marinopoulos Coffee Companies
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
W nawiązaniu do RB 17/2015 z dnia 5 marca 2015 roku Zarząd AmRest Holdings SE informuje o podpisaniu w dniu 8 maja 2015 roku aneksu (?Aneks?) do Umowy Zakupu Udziałów (?SPA?) pomiędzy AmRest Sp. z o.o. (?AmRest Polska?), a Marinopoulos Coffee SEE B.V. (?Strony?). Przedmiotem Aneksu jest zmiana daty zakończenia transakcji (?Finalizacja?). W związku ze sprzeciwem wniesionym dnia 10 kwietnia 2015 roku przez rumuński organ podatkowy (Directia Generala Regionala Finantelor Publice Bucuresti) przeciwko przeniesieniu udziałów spółki S.C. Marinopoulos Coffee Company III S.r.l. na rzecz AmRest Sp. z o.o., Strony postanowiły, że Finalizacja nastąpi nie później niż piątego dnia roboczego po dniu powzięcia przez nie informacji o zarejestrowaniu odwołania lub zniesienia wspomnianego sprzeciwu przez urząd prowadzący rejestr handlowy w Bukareszcie (Bucharest Trade Registry Office). Pozostałe warunki SPA nie uległy zmianie.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | RB 58/2015 Addendum to Share Purchase Agreement ? Marinopoulos Coffee Companies;In regards to RB 17/2015 dated March 5th, 2015 the Management Board of AmRest Holdings SE announces signing on May 8th, 2015 an addendum (?the Addendum?) to Share Purchase Agreement (?SPA?) between AmRest Sp. z o.o. and Marinopoulos Coffee SEE B.V. (?the Parties?).;The subject of the Addendum is to change the date of the transaction closing (?Completion?). In connection with an opposition filed on April 10th, 2015 by the Romanian tax authority (Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti) against the transfer of shares in S.C. Marinopoulos Coffee Company III S.r.l. to AmRest Sp. z o.o., the Parties agreed that Completion will occur no later than on the fifth business day after the date of receiving by the Parties an notification that the Bucharest Trade Registry Office has registered the cancellation or lifting of mentioned opposition.;All other provisions of the SPA remain unchanged.;Legal act: Art. 56 Sec. 1
Point 1 of Act on public offering, conditions governing the introduction of financial instruments to organized trading and public companies dated July 29th 2005 | | |
| | | | |

d1j68e8

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AmRest Holdings SE | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AMREST | | Spożywczy (spo) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 50-365 | | Wrocław | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | pl. Grunwaldzki | | 25-27 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 071 386 1235 | | 071 386 1060 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | ir@amrest.eu | | www.amrest.eu | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 1010002998 | | 020891041 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-09 Wojciech Mroczyński Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1j68e8

Podziel się opinią

Share
d1j68e8
d1j68e8