Trwa ładowanie...
d20qd6l

AMREST - RB 59/2012 Przeniesienie własności udziału (wkładu) w AmRest, LLC (59/2012)

AMREST - RB 59/2012 Przeniesienie własności udziału (wkładu) w AmRest, LLC (59/2012)

Share
d20qd6l

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 59 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | AMREST | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | RB 59/2012 Przeniesienie własności udziału (wkładu) w AmRest, LLC | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd AmRest Holdings SE ("AmRest") informuje o powzięciu w dniu 13 grudnia 2012r. wiadomości o przeniesieniu własności udziału (wkładu) w spółce AmRest, LLC zarejestrowanej zgodnie z prawem stanu Delaware, USA ("AmRest US") na rzecz AmRest Services Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("AmRest SKA"), spółki w pełni kontrolowanej przez AmRest. AmRest Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ("AmRest PL"), spółka w 100% zależna od AmRest, wniosła aportem udział (wkład) w AmRest US do spółki AmRest SKA w zamian za objęcie 375 akcji nowej emisji o cenie nominalnej 100 PLN za każdą akcję i cenie emisyjnej 591 362,66 PLN za każdą akcję oraz łącznej cenie emisyjnej 221 760 997,50 PLN. Jednocześnie Zarząd AmRest informuje, że w dniu 13 grudnia 2012r. zawarta została umowa pożyczki pomiędzy AmRest SKA a AmRest PL na kwotę 220 211 427,00 PLN, z terminem spłaty do dnia 31 grudnia 2013r. ("Umowa pożyczki"). Przeniesienie własności udziału (wkładu) AmRest US oraz Umowa pożyczki związane są z
usprawnieniami w zarządzaniu przepływami środków pieniężnych w ramach grupy AmRest. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | RB 59/2012 Transfer of AmRest, LLC ownership interest;The Management Board of AmRest Holdings SE ("AmRest") announces that on December 13, 2012 it has been informed about the transfer of ownership interest in AmRest, LLC, a company organized under the laws of the State of Delaware, USA (“AmRest US”) to AmRest Services Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-akcyjna (a limited joint-stock partnership) with its seat in Wrocław („AmRest SKA”), fully controlled by AmRest.;AmRest Sp. z o.o. with its seat in Wrocław (“AmRest PL”), a 100 % subsidiary of AmRest, has contributed in-kind AmRest US ownership interest to AmRest SKA, in exchange for subscribing 375 new shares in AmRest SKA of nominal value 100 PLN per share and issue price 591 362.66 PLN per share and the total value of 221 760 997.50 PLN.;The Management Board of AmRest announces additionally that AmRest SKA has granted on December 13, 2012 to AmRest PL a loan in the amount of 220 211 427.00 PLN payable until December 31, 2013 (“The Loan”).;The transfer of
AmRest US ownership interest and the Loan are related to improvements in cash flow management in the AmRest group.;Legal act: Art. 56 Sec. 1 Point 2 of Act on public offering, conditions governing the introduction of financial instruments to organized trading and public companies dated July 29th 2005 | |

d20qd6l

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | AmRest Holdings SE | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | AMREST | | Spożywczy (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 50-365 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | pl. Grunwaldzki | | 25-27 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 071 386 1235 | | 071 386 1060 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ir@amrest.eu | | www.amrest.eu | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 1010002998 | | 020891041 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-13 Wojciech Mroczyński Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d20qd6l

Podziel się opinią

Share
d20qd6l
d20qd6l