Trwa ładowanie...
d2eo4a2
d2eo4a2
Dom Maklerski BZ WBK
Gospodarka

Analiza futures na WIG20 - przed otwarciem

Otwarcie kontraktów uplasowało się wczoraj 19 punktów powyżej wtorkowej ceny odniesienia. Po raz kolejny zatem przecena za oceanem nie przestraszyła naszych graczy giełdowych.
Share
d2eo4a2

Otwarcie kontraktów uplasowało się wczoraj 19 punktów powyżej wtorkowej ceny odniesienia. Po raz kolejny zatem przecena za oceanem nie przestraszyła naszych graczy giełdowych. Poranny optymizm był jednak spowodowany wzrostami indeksów azjatyckich, a także silną aprecjacją kontraktów na amerykańskie indeksy.

 Wykres dzienny FW20H09
Źródło: Wykres dzienny FW20H09

Konsekwencją takiego stanu rzeczy było to, że bykom bez najmniejszego zawahania udało się wreszcie pokonać sprzedających w obszarze cenowy: 1407 - 1417 pkt. Jak wiadomo, od kilku już dni wszelkie próby ataku na ten przedział kończyły się ostatecznie kapitulacją strony popytowej. Przełamanie zatem tak istotnej bariery podażowej wygenerowało niejako automatycznie stosunkowo silny sygnał kupna. W swoich wcześniejszych opracowaniach sugerowałem jednak, by poziom: 1439 pkt. potraktować jak swoistego rodzaju filtr cenowy dla w/w bariery podażowej. Tak się bowiem ciekawie złożyło, że również tutaj koncentrowały się ważne projekcje Fibonacciego, a dodatkowo wymieniony pułap cenowy funkcjonował jako klasyczna wewnętrzna linia trendu.

d2eo4a2

Jak się okazało rzeczywiście doszło tutaj do chwilowego zatrzymania ruchu wzrostowego. Po kilkugodzinnej konsolidacji, nastąpiło jednak wybicie górną, w wyniku czego bykom udało się także pokonać sprzedających w przedziale oporu Fibonacciego: 1455 - 1460 pkt.

Ostatecznie zamknięcie kontraktów wypadło na poziomie: 1460 pkt., co stanowiło niemalże czteroipółprocentowy wzrost wartości FW20H09 w stosunku do wtorkowej ceny odniesienia.

Nie da się ukryć, że w dość spektakularny i przekonujący sposób bykom udało się wczoraj sforsować znaną nam już barierę podażową składającą się ze strefy: 1407 - 1417 pkt. i środkowej (fioletowej) linii Pitchforka. Warto nadmienić, że ten zakres przeobraził się obecnie w silną zaporę popytową, gdyż oprócz dawnych zniesień i projekcji cenowych, koncentrują się tutaj także zniesienia wewnętrzne skonstruowane na bazie podfal trwającego właśnie ruchu wzrostowego. Mamy zatem do czynienia z niezwykle wiarygodnym wsparciem i bezsprzecznie w dalszym ciągu uwzględniałbym ten obszar w swoich analizach.

Kilka punktów poniżej poziomu: 1407 pkt. umiejscowiłbym zatem zlecenie stop dla otwartych wczoraj długich pozycji. Przełamanie bowiem tak określonego wsparcia byłoby ewidentnym ostrzeżeniem, że zaistniałe wybicie opierało się na bardzo kruchych podstawach. W przypadku zaistnienia takiego scenariusza, nie otwierałbym jednak jeszcze na tym etapie krótkich pozycji, czekając na potwierdzenie tego wstępnego sygnału sprzedaży.

d2eo4a2

Zacząłem od analizy wariantu spadkowego, gdyż sposób rozegrania końcowej fazy sesji za oceanem trudno było uznać za sukces strony popytowej. Ponadto kontrakty na amerykańskie indeksy znacząco dzisiaj zniżkują. Kolejnym elementem (już bardziej lokalnym) mogącym w rzeczywistości utrudnić dalszy marsz byków w kierunku północnym jest bliskość ważnej zapory podażowej: 1482 - 1486 pkt. Jak wiadomo koncentrują się tutaj projekcje spadkowej formacji ABCD, spełniającej ważny warunek: AB = CD. W swoim wczorajszym komentarzu online zasugerowałem, że w zależności od ilości posiadanych obecnie długich pozycji w portfelu, rozważyłbym zamknięcie części kontraktów w tym właśnie obszarze cenowym.

Niemniej sygnał kupna został wczoraj wygenerowany i dopóki notowania kontraktów będą przebiegać ponad strefą: 1407 - 1417 pkt., dopóty to wskazanie będzie utrzymywać się w mocy. Potwierdzeniem siły rynku byłoby naturalnie zanegowanie bariery podażowej: 1482 - 1486 pkt. Biorąc pod uwagę sposób, w jaki kupujący rozgrywają ostatnio sesje na GPW, tego scenariusza nie można naturalnie wykluczać. Czy jednak w przypadku prawdopodobnej dzisiaj korekty na rynkach europejskich - w dalszym ciągu będziemy w stanie funkcjonować w pewnej przeciwfazie do tychże parkietów? Ponieważ nie da się tego przewidzieć, zachęcam głównie do wykorzystywania w swoich inwestycjach wskazań generowanych na bazie analizy technicznej, a w szczególności metod bazujących na ciągu Fibonacciego.

Paweł Danielewicz
analityk
Dom Maklerski BZ WBK S.A.

| Dane prezentowane w niniejszym raporcie zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez DM BZ WBK S.A. za wiarygodne, jednakże DM BZ WBK S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i pełności. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autora i nie powinny być inaczej interpretowane. Dom Maklerski BZ WBK S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na postawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody DM BZ WBK S.A. jest zabronione. |
| --- |

d2eo4a2

Podziel się opinią

Share
d2eo4a2
d2eo4a2