Trwa ładowanie...

Analiza techniczna indeksu WIG 20 i kontraktu terminowego FPL20

ANALIZA TECHNICZNA WIG20 i FPL20

Share
Analiza techniczna indeksu WIG 20 i kontraktu terminowego FPL20Źródło: Thinkstockphotos
d3xze2f

WIG20

Prognoza ruchu krótkoterminowa: trend wzrostowy
Prognoza ruchu średnioterminowa: trend boczny
W układzie H1: podczas ostatnich 8 godzin handlu WIG20 zawahał się w przedziale 2360 - 2329 punktów, negując umocnienie, jakie pojawiło się pod koniec sesji 8 stycznia br. Dzięki temu miniony tydzień przyniósł skuteczną obronę oporu 2364 - 2380 pkt. a z drugiej strony utrzymanie indeksu ponad wsparciem 2312 - 2307 pkt.

Podtrzymane kupno wg Ichimoku pozwala mówić o znamionach korekty wzrostowej na WIG20 w H1 z opcją podejścia do oporów - pivotów 2380 – 2410 - 2430 pkt. Jeśli jednak WIG20 nie wybije się ponad barierę Tenkan-Sen z Ichimoku na tyle dynamicznie, aby została ona przecięta przez kurs w rejonie 2345 - 2350 pkt., to korekta będzie gaszona a wówczas powstanie ponownie podwyższone ryzyko połamania wsparcia 2312 - 2307 pkt. i zniżki do 2264 – 2216 - 2167 pkt.

W układzie dziennym: miniona, piątkowa sesja na GPW przyniosła 1,03% spadek WIG20, choć w trakcie dnia podaż nie próbowała wyraźniej kreować wahania indeksu, gdy ten dostawał wsparcie przy poziomie 2350 pkt. Już na starcie dnia sprzedający zadecydowali o wstępie do spadku i doprowadzili taki charakter handlu do końca sesji, ale trzymanie się ww. wsparcia dawało nadzieję, że stabilizację. Warto zauważyć, że w D1 otrzymaliśmy na ostatniej sesji świecę przenikania spadkowego, ale brak wybicia poniżej Tenkan-sen w D1 nie pozwolił na skuteczną, dynamiczniejszą performację rynku zniżkowego.

d3xze2f

W układzie tygodniowym: długofalowe zmiany pokazują z pewnością świeży statystycznie kierunek wzrostowy, gdyż linia CCI powraca z mocno ujemnych wartości i jest bliska przecięcia -100 punktów w górę. Do wzrostów potrzeba zachowania wsparcia 2312 – 2307 pkt. i kupna na DMI / ADX.

[ WIG 20

]( http://finanse.wp.pl/isin,PL9999999987,notowania-podsumowanie.html )

d3xze2f

Kontrakty terminowe FPL20
Pozycja krótkoterminowa: krótka, jeśli kurs FPL20 poniżej 2377 punktów (w oparciu o pivoty Camarilla, D1)
Pozycja średnioterminowa: długa (w oparciu o pivoty Modyfikowane, W1)
Prognoza ruchu krótkoterminowa: trend wzrostowy

Prognoza ruchu średnioterminowa: trend boczny

W układzie H1: kurs FW20 zawahał się w ostatnich godzinach handlu pesymistycznie dla długich pozycji i po minionych wymianach zaistniał sygnał dystrybucyjny wg poziomów zwrotnych Camarilla z D1. Piątkowa inicjacja spadków nie podważyła zasadności posiadania długich pozycji wg ujęcia średnioterminowego, w oparciu o pivoty modyfikowane w układzie tygodniowym. Teraz od kierunku wybicia z zakresu 2356 - 2319 punktów zależą dalsze losy i oscylacje, jakie przyjdzie nam obserwować w połowie stycznia 2015 roku. Możliwe są dwa warianty. Pierwszy to potwierdzenie wsparcia 2314 - 2304 punktów lub pivotu S1 tygodniowego 2268 pkt. i kontynuacja umocnienia FPL20, natomiast drugi to silne wybicie poniżej tygodniowego 2268 pkt. i ryzyko dojścia nawet do S3 2166 pkt. Można także doszukiwać się alternatywnych scenariuszy, gdy kurs przebije w górę tygodniowy R1 2370 pkt. i spróbuje powalczyć o trwałe pokonanie ww. maksimów, co dałoby impet na ruch do 2421 - 2472 pkt.
W układzie dziennym: ow D1 futures na WIG20 posiadają lekko spadkowy splot na średnich Guppy’ego, ale także świeży statystycznie podtrzymany sygnał do spadków wg Ichimoku. Ponadto w układzie dziennym linia CCI zaczęła wykraczać powyżej +100 punktów a to daje istotny moment transakcyjny wg techniki Lamberta, gdzie istotność spekulacji i techniki przewyższa fundamenty czy newsy makroekonomiczne. Jeśli linia CCI zawróci poniżej +100 pkt. a kurs nie połamie oporu 2370 punktów to odnowiona zostanie faza dystrybucyjna. Z drugiej strony szybkie wyjście ponad ww. opór i zachowanie wsparcia 2314 – 2304 punktów odnowi nadzieje na pojawienie się mocniejszego odbicia na FPL20, także na krajowym, szerokim rynku akcji. Wskaźnik DMI / ADX jest neutralnie nastawiony, więc wyjście kursu w D1 ponad linię Kijun-sen 2356 punktów już wstępnie zacznie kreować nową porcję umacniania i zależności zwyżkowych.

W układzie tygodniowym: długofalowo mamy podtrzymane wyjście kursu FPL20 powyżej najszybszych średnich rainbow MMA, co stanowi o zachowaniu umocnienia strony popytowej, lecz bez potwierdzenia tej siły. Wskaźnik CCI notuje w W1 nadal zwrot w górę, a więc nie ma sygnału do wznowienia przeceny.

W strategii krótkoterminowej pozycja krótka ze stopem 2393 pkt.

d3xze2f

W strategii średnioterminowej pozycja długa ze stopem 2315 pkt.

[ FPL20

]( http://finanse.wp.pl/isin,PL0GF0006239,notowania-podsumowanie.html )

d3xze2f

Michał Pietrzyca
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

[ Zobacz pełną analizę

]( http://i.wp.pl/a/f/pdf/34341/20150112_analiza_techniczna_dmbos.pdf )

d3xze2f

| Niniejszy komentarz został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie wyłącznie w celach informacyjnych. Opiera się na historycznej analizie kształtowania się kursów giełdowych bez uwzględnienia jakiejkolwiek fundamentalnej metody wyceny akcji. Jest przeznaczony wyłącznie dla klientów DM BOŚ SA i udostępniany nieodpłatnie. Nie jest dystrybuowany za pośrednictwem kanałów dystrybucji rekomendacji oraz nie jest przekazywany do publicznej wiadomości za pośrednictwem mediów. DM BOŚ S.A. ostrzega, iż niniejszy komentarz nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców” (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie jest analizą inwestycyjną, ani analizą finansową w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (
Dz.U. z 2005 roku, nr 183, poz.1538 z późń.zm.), nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszym komentarzu oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które DM BOŚ SA, działając w dobrej wierze i z należytą starannością, uważa za wiarygodne. DM BOŚ SA nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności oraz trafności tych informacji. DM BOŚ SA, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego komentarza. DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności za straty lub utracone korzyści Klienta związane z realizacją zleceń z wykorzystaniem Sygnałów Technicznych, ani za wszelkie szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych Klienta , skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. DM
BOŚ S.A. nie gwarantuje osiągnięcia określonych wyników finansowych na zawartych przez Klienta transakcjach wykorzystujących matematyczne mechanizmy transakcyjne. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszym komentarzu stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny autora na moment jej wydania i mogą być zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszym komentarzu nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez DM BOŚ SA. DM BOŚ SA nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszego komentarza , ani do informowania jego odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w nim kwestia lub zawarta w nim opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualna. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszego komentarza bez pisemnej zgody DM BOS SA. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Klient wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i
odpowiedzialność. Właściwe Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych – klient detaliczny oraz odpowiednio klient profesjonalny znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty. |
| --- |

d3xze2f
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3xze2f
d3xze2f